Književne manifestacije (pregled sa stanjem 28.09.2018.)

 


Književne manifestacije .pdf  / .xls  (pregled sa stanjem 28.09.2018.)


 
Književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz istaknute osobe i događaje hrvatske kulture, Ministarstvo redovito financira već duži niz godina.
Taj segment financiranja obuhvaća i programe promidžbe hrvatske knjige u inozemstvu, naročito u obliku sufinanciranja nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga.

Od posebnog su prioriteta književne manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti koji uz festivalska događanja obuhvaćaju i tradicionalne manifestacije poput Goranovog proljeća, Knjige Mediterana, Galovićeve jeseni, Kaja v Zelini i drugih. Važan segment predstavljaju i književne nagrade koje se također redovno financiraju. Od nagrada mogu se izdvojiti nagrada Grigor Vitez, nagrada Ksaver Šandor Gjalski, nagrade Dana hrvatske knjige – Davidias, Judita i Slavić i druge. 
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih manifestacija zaprimljeno je 286 prijava 161 prijavitelja. Od toga je sufinancirano 100 programa 76 prijavitelja u ukupnom iznosu od 2,649.900,00 kn.
                                                                                                                         

 
Prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu. Programi organizacije nacionalnih nastupa na međunarodnim sajmovima knjiga još uvijek nisu razmatrani budući da u te odluke treba uključiti zajedničke strateške ciljeve Ministarstva kulture i cjelokupne hrvatske književno-nakladničke i književne scene o kojima se vode intenzivni dogovori.

Kako bi se izbjeglo višestruko proračunsko financiranje istih programa nisu podržani oni programi koje u značajnijoj mjeri sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili koji su lokalnog karaktera, odnosno koje u većoj mjeri sufinancira lokalna zajednica.

Zagreb, 21.12.2017.