Potpora izdavanju časopisa (pregled sa stanjem 6.8.2018.)Potpora izdavanju časopisa .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 6.8.2018.) 

 


Ministarstvo kulture sufinancira elektroničke publikacije te časopise i novine za kulturu koji naročito pridonose kulturnoj živosti i raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske. Pri odlučivanju se uzimaju u obzir programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba te regionalna zastupljenost.

Tijekom cijele godine stručne službe Ministarstva kulture prate kvalitetu i redovitost izlaženja publikacija kao i zbivanja na cjelokupnoj časopisnoj sceni u Hrvatskoj. Krajem godine izdavači svih sufinanciranih časopisa i elektroničkih publikacija dužni su dostaviti privremeno izvješće o realizaciji, a do kraja siječnja sljedeće godine potpuno godišnje izvješće o utrošenim sredstvima te sve predviđene brojeve pojedinog sufinanciranog časopisa. Odobravanje sredstava za sljedeću godinu ovisi i o kvaliteti realizacije sredstava odobrenih prethodnih godina. Kako bi se časopis sufinancirao obavezno mora postojati i redovito izlaziti barem godinu dana.
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2018. godini zaprimljeno je 159 prijava 123 nakladnika. Od toga je sufinancirano 64 programa 53 nakladnika u ukupnom iznosu od 3,642.000,00 kn.
 
2018. prijavljeno odobreno
  nakladnici programi nakladnici programi sredstva
časopisi 94 120 38 44 2.977.000,00
elektroničke publikacije 32 39 15 20 665.000,00
ukupno 123 159 53 64 3.642.000,00

Za sufinanciranje 44 časopisa koji pokrivaju uže područje kulture utrošeno je 2.977.000,00 kn. Financirane su dvoje novine za kulturu: Vijenac sa 600.000,00 kn i Hrvatsko slovo s 400.000,00 kn. Najviše sufinanciranih časopisa odnosi se na područje književnosti (Republika, Književna Republika, Forum, Književna smotra, Osječka revija, Riječi, Književna Rijeka, Nova Istra, Poezija i drugi.) od kojih Most/The Bridge i Relations posebnu pozornost posvećuju prevođenju hrvatske književnosti na strane jezike. Druga područja kulture, osim književnosti, pokrivaju časopisi Kretanja, Kazalište, Oris, Kontura, Musica sacra, Hrvatski filmski ljetopis, Kvadrat i drugi.

Sufinancirano je i 20 elektroničkih publikacija 15 nakladnika u ukupnom iznosu od 665.000,00 kn. Naročito se mogu izdvojiti Moderna vremena info te elektroničke publikacije Kulturnog kluba opera.hr, filmovi.hr, plesnascena.hr, klasika.hr, kazaliste.hr, ali i elektroničke publikacije koje pokrivaju područje kulture nacionalnih manjina phralipen.hr i nacionalnemanjine.hr.

Kako bi se izbjeglo dvostruko proračunsko financiranje pojedinih programa Ministarstvo kulture nije dodjeljivalo sredstva programima za koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo i osiguralo namjenska proračunska sredstva. Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Krešimir Nemec, Ivica Matičević, Kristian Novak i Katica Matković Mikulčić.

Objava: 26.2.2018.