12. - 15. prosinca 2017. - Zasjedanje Međuvladinog odbora Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja UNESCO-a

Hrvatsko izaslanstvo sudjeluje na 11. zasjedanju Međuvladinog odbora Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja UNESCO-a, koje se održava od 12. do 15. prosinca 2017. godine u sjedištu UNESCO-a u Parizu. 

  
   Republika Hrvatska izabrana je članicom Međuvladinog odbora Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja na 5. zasjedanju zemalja članica UNESCO-ove Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja, koje se održalo od 12. do 15. lipnja 2017. godine u sjedištu UNESCO-a u Parizu. Ovo je drugo članstvo Republike Hrvatske u Međuvladinom odboru za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.
 
   Međuvladin odbor za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja promiče ciljeve Konvencije za zaštitu raznolikosti kulturnih izričaja, priprema operativne smjernice za njezino provođenje, dostavlja periodička izvješća zemalja članica o provođenju Konvencije, uključujući komentare i sažetak njihova sadržaja, priprema preporuke zaprimljene od zemalja članica Konvencije, uspostavlja procedure i druge mehanizme za savjetovanje radi promicanja smjernica i načela Konvencije na drugim međunarodnim forumima.