Prijava nepravilnosti

Republika Hrvatska kao članica Europske unije, obvezna je suzbijati prijevare i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa EU.

Nepravilnost znači svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom.

Prijevara predstavlja svjesno protupravno ponašanje koje se u određenim slučajevima smatra kaznenim djelom.

Svaka sumnja na nepravilnost i/ili prijevaru te sama nepravilnost i/ili prijevara bez obzira na veličinu ili uzrok treba biti prijavljena. U Ministarstvu kulture imenovana osoba za nepravilnosti je Jadranka Barić. Sumnju na nepravilnost ili pokušaj prijevare možete prijaviti i anonimno na adresu e-pošte nepravilnosti.eu@min-kulture.hr.

Nepravilnost i/ili prijevaru također možete prijaviti Samostalnoj službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske na adresu e-pošte: nepravilnosti.eu@mfin.hr te OLAF - Europskom uredu za borbu protiv prijevara na adresu e-pošte: olaf-courrier@ec.europa.eu.