Objavljen natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:       •  projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 22.11.2017.

     •  manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 18.01.2018.

     •  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 18.01.2018.
  
   Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

   Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.