Odbijeni programi - Otkup knjiga (pregled sa stanjem 7.12.2017.)

 Odbijeni programi - Otkup knjiga .pdf / .xls (pregled sa stanjem 7.12.2017.) 
    Objavljivanjem rezultata trećeg završnog kruga otkupa knjiga za narodne knjižnice koji provodi Ministarstvo kulture zaključuje se Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2017. godini (prijave su se primale do 13. studenoga 2017. godine).  

   Od ukupno prijavljenih 2.434 naslova 359 nakladnika otkupljeno je 504 naslova (od toga 304 domaćih autora i 200 stranih autora) u 123.105 primjeraka od 134 nakladnika u ukupnom iznosu od 16.502.236,60 kn. Odbijeno je 1800 naslova 332 nakladnika.

Pregledi odobrenih i odbijenih programa dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.


  
   Pri otkupu prednost imaju vrijedna djela suvremene hrvatske književnosti, naročito mlađih prozaika i pjesnika. Osobita se pozornost posvećuje kako sadržajnoj tako i izvedbenoj kvaliteti knjige. Otkupljuju se i vrsni novi prijevodi koji pridonose obogaćivanju hrvatske kulture.

   Sve prijavljene programe vrednovalo je novoimenovano Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Ivica Matičević, Katica Matković Mikulčić, Krešimir Nemec i Kristian Novak.

   Ove je godine prvi put formirano Stručno povjerenstvo za dječju knjigu koje je razmatralo sve programe namijenjene djeci i mladima. Stručno Povjerenstvo djelovalo je u sljedećem sastavu: Dubravka Zima, predsjednica, Marijana Hameršak i Ranka Javor. Budući da u narodnim knjižnicama postoji velika potreba za slikovnicama i knjigama namijenjenima mlađim čitateljima Povjerenstvo je tijekom vrednovanja i  stručne prosudbe prijavljenih naslova naročitu pozornost poklanjalo kvaliteti književnog teksta i ilustracije, ali i samoj izvedbi pojedinog izdanja te njegovoj primjerenosti za korištenje u narodnim knjižnicama.
 

 
   Otkup knjiga nastoji obuhvatiti djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost, djela suvremene domaće književnosti i publicistike. Otkupljuju s samo izdanja nakladnika koji se pridržavaju odredbi Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige.

   Budući da su knjige koje ovim putem otkupljuje Ministarstvo kulture namijenjene popunjavanju knjižnih fondova tristotinjak narodnih knjižnica u Hrvatskoj prije raspisivanja Javnog poziva kontaktirali smo sve narodne knjižnice u Hrvatskoj te na temelju obavijesti o njihovim potrebama izradili tri nova popisa knjižnica kojima se šalju otkupljene knjige i to:
1.    Vrijedna monografska izdanja namijenjena korištenju u čitaonici otkupljuju se u 130 primjeraka
2.    Vrijedna nebeletristička izdanja otkupljuju se u 165 primjeraka
3.    Beletristička izdanja namijenjena odraslima i dječjoj publici otkupljuju se u 260 primjeraka

   Ističemo da je Ministarstvo kulture, prepoznavši ključne probleme u književno-nakladničkom sektoru, mjerom otkupa knjiga za narodne knjižnice nastojalo pridonijeti oporavku cijele branše. U skladu s tim za otkup knjiga ove je godine odobreno 54,17 % više sredstava u odnosu na prošlu 2016. godinu kad je otkupljeno 797 naslova u 63.095 primjeraka od 193 nakladnika u ukupnom iznosu od 8.939.927,00 kn.