Predstavljanje poziva "Umjetnost i kultura za mlade" u Rijeci

 

     Ministarstvo kulture, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, održalo je 20. siječnja 2017. godine u Rijeci treću u nizu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“, koji je objavljen u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. ‒ 2020.      Informativnoj radionici je prisustvovalo 57 sudionika: predstavnika umjetničkih organizacija, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga, i drugih. Tom su im prigodom predstavljeni ciljevi Poziva i natječajna dokumentacija. Službenici Ministarstva kulture i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva sudionike radionice su proveli kroz način podnošenja projektnih prijedloga te odgovarali na njihova pitanja.     Za provedbu Poziva „Umjetnost i kultura za mlade“ osigurano je 18 milijuna kuna iz Europskoga socijalnog fonda (85 %) i proračuna RH (15 %), a sredstva su namijenjena boljoj socijalnoj uključenosti mladih, posebice mladih u nepovoljnome položaju, mehanizmima njihova intenzivnijega sudjelovanja u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.
     Informacije objavljene na radionici, uključujući prijepis pitanja i odgovora, bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama Europskih strukturnih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Europskoga socijalnog fonda (www.esf.hr).