Održana informativna radionica vezana uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa „Umjetnost i kultura za mlade“

Ministarstvo kulture održalo je informativnu radionicu vezanu uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa „Umjetnost i kultura za mlade“ u ponedjeljak, 16. siječnja 2017. godine, kako bi potencijalne prijavitelje informiralo o ciljevima i kriterijima toga Poziva.




     Informativnu radionicu otvorio je državni tajnik u Ministarstvu kulture Krešimir Partl, koji je istaknuo veliko zadovoljstvo time što je Ministarstvo kulture objavilo prvi u nizu poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih sredstvima Europskoga socijalnog fonda koji se provodi u okviru Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba u dobi od 15 do 25 godina kulturnim i umjetničkim sadržajima.

     „Namjera je Ministarstva kulture osobitu pozornost posvetiti upravo djelovanju na tome području kako bi se poboljšao ukupan društveni položaj mladih. Ovim se Pozivom želi pridonijeti dokidanju postojećih barijera za sudjelovanje mladih u kulturnim i umjetničkim aktivnostima te pridonijeti njihovom socijalnom uključivanju. S dubokim uvjerenjem da su kultura i umjetnost među najvrjednijim pokretačima kako osobnoga razvoja tako i razvoja zajednice, ulaganje sredstava iz Europskoga socijalnog fonda u kreativni razvoj mladih vidimo kao važan doprinos ukupnomu društvenom razvoju Republike Hrvatske“, rekao je državni tajnik Krešimir Partl.



     Državna tajnica Katarina Ivanković Knežević, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, upravljačkoga tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, kao jedan od najvažnijih segmenata u Europskome socijalnom fonda naglasila je zapošljavanje, ali i činjenicu da kulturni projekti mogu biti velik potencijal za zadržavanje mladih, ako ne i kreiranje radnih mjesta.

    „Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ima ulogu upravljačkoga tijela, ali će uz Ministarstvo kulture biti na raspolaganju svim potencijalnim prijaviteljima i korisnicima sredstava kako bi provedba poziva i kasnije odabranih projekata bila što uspješnija“, dodala je državna tajnica Katarina Ivanković Knežević.



     Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u pozdravnome govoru istaknula je važnost financiranja projekata kojima će se poboljšati ostanak mladih ljudi i koji će pozitivno utjecati na afirmaciju, društveni razvoj mladih te dati priliku za mnoge nove talente, inovativnost, kreativnost i zapošljavanje. Nadodala je i kako Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi na daljnjem pojednostavnjenju procedura, rasterećenju prijavitelja/korisnika sredstava.


Najvažnije o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“
 
     Ministarstvo kulture objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura za mlade“. Poziv se provodi u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalna uključenost“, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

     Opći je cilj Poziva bolja socijalna uključenost mladih u RH, posebno mladih u nepovoljnome položaju, njihovim intenzivnijim sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. Ciljane su skupine Poziva mladi u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladi u nepovoljnome položaju: osobe s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju, pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina, (dugo) nezaposleni, mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi.



     Poziv je stoga usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnome životu zajednice. Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnome položaju te priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa.

     Prihvatljivi su prijavitelji organizacije civilnoga društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 18,000.000,00 HRK.

     Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektnome prijedlogu iznosi 100.000,00 kn, a najviši 1,000.000,00 kn. Udio financiranja po pojedinome projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskoga socijalnog fonda (ESF-a), dok će obvezni udio nacionalnoga sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

     Sva pozivna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.  
 
     Obzirom na iskazani veliki interes prilikom prijava na informativnu radionicu, Ministarstvo kulture planira održati još jednu u Zagrebu o čemu će prijavitelji biti naknadno obaviješteni.

     Sljedeće informativne radionice održat će se u Rijeci (20. siječnja 2017.) i Splitu (26. siječnja 2017.).