Čakovec, 8.11.2016. - Predstavljanje potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (7.11.2016.)

  Ministarstvo kulture i Centar za kulturu Čakovec organiziraju u utorak, 8. 11. 2016. u 11.00 h na Maloj sceni "Vinko Lisjak" radionicu i predstavljanje Programa Kreativna Europa potprogram Kultura u obliku interaktivne radionice pod nazivom „OD IDEJE DO CILJA“. 

     Program Kreativna Europa podijeljen je na potprograme MEDIA i Kultura, a namijenjen je kulturnom i audiovizualnom sektoru u sklopu kojeg se može ostvariti financijska podrška za razvoj kulturnih projekta koji potiču prekograničnu suradnju i razmjenu, prijevode književnih dijela, umrežavanje stručnjaka, razvoj profesionalaca. Natječaj za program Kreativna Europa provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) koju je osnovala Europska komisija (http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en), a 28.9.2016. objavljen je natječaj za potprogram Kulturu za potporu europskim projektima suradnje koji je otvoren do 23. Studenog (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=15934).

     Radionica „Od ideje do cilja“ podijeljena je u dva djela – prvi dio pod nazivom IDEJA U NASTAJANJU, a drugi pod nazivom PRIMJERI PRAKSE. Tijekom radionice sudionike će s glavnim značajkama potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.) upoznati Morana Bigač, predstavnica Deska Kreativne Europe. Prisutni će biti informirani o ciljevima i prioritetima samog programa, proračunu, o vrstama natječaja na koje hrvatske kulturne organizacije mogu prijaviti svoje projekte o pisanju i prijavljivanju, kao i s tehničkim karakteristikama natječaja te na koji način preispitati vlastite ideje.>>>>Program.pdf