U Splitu predstavljene mogućnosti korištenja sredstava EU za kulturu (21.9.2016.)

Službenici Ministarstva kulture predstavili su 20. rujna 2016. godine u Splitu, EU program Kreativna Europa - potprogram Kultura i Pozive koje će u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020. provoditi ministarstvo.  

  
 
 
     Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativna Europa u Ministarstvu kulture, napomenula je kako je Europska Unija iz svog proračuna za razdoblje od 2014. - 2020. godine osigurala 1,46 milijardi eura za program Kreativna Europa. Pojasnila je kako će od tog iznosa 56 posto biti namijenjeno audio-vizualnoj odnosno filmskoj industriji, 31 posto kulturi i 13 posto međusektorskim programima.
     Prošle godine Hrvatska je iz programa Kreativna Europa povukla 11 milijuna kuna za potrebe umjetničkih organizacija i institucija.“ , rekla je Anera Stopfer. Dodala je kako će o kvaliteti programa koje budemo kandidirali za program Kreativna Europa ovisiti koliko ćemo uspjeti povući sredstava u budućnosti za tu namjenu. 

     Potom su predstavljeni pozivi koje će Ministarstvo kulture do kraja 2016. godine objaviti u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.
     Operacije koje se odnose na kulturu priprema Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije, ispred koje je Maja Perucci izvijestila o mogućnostima financiranja projekata.     Ministarstvo kulture uskoro planira objaviti pozive „Umjetnost i kultura za mlade“ i „Umjetnost i kultura 54+“ čiji je opći cilj socijalno uključivanje mladih osoba te onih starijih od 54 godine.

     Do kraja godine planirana je i objava poziva „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, čiji je cilj razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora.
     Za provedbu ova tri poziva planira se izdvojiti 43 milijuna kuna, od čega će 85 posto sredstava biti financirano iz Europskog socijalnog fonda, dok se preostalih 15 posto odnosi na nacionalno sufinanciranje.
                                           
 
_________________________________________________________


 >>> Prezentacija .pptx