Pokrenuta nova Platforma za kulturnu diplomaciju (28.4.2016.)

 

     Platforma za kulturnu diplomaciju pokrenuta je kako bi se poboljšao angažman Europske unije s trećim državama i njihovim građanima.

     „Kulturna diplomacija je sastavni dio naše zajedničke vanjske politike", rekla je Federica Mogherini,  visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije, i tako predstavlja ključan dio odnosa Europe s partnerima širom svijeta.

     Platforma za kulturnu diplomaciju slijedi preporuke Pripremne akcije „Kultura u vanjskim odnosima EU-a" za koju je glasovao Europski parlament, a provodila ju je Europska komisija 2013. i 2014. godine. Akcija je osmišljena kako bi ojačala sposobnost EU-a da se smisleno angažira oko publike i dionika u trećim zemljama, kroz aktivnosti kulturne diplomacije, podržavajući i savjetujući institucije EU-a, uključujući i delegacijama EU-a širom svijeta, uspostavljanjem globalnog programa kulturnog vodstva.

     Platforma će poticati i olakšavati trajne kulturne razmjene, suradnju među narodima i procese stvaralačke suradnje između Europljana i građana iz svih država svijeta. Istovremeno s trenutnim promišljanjima o Globalnoj strategiji vanjske i sigurnosne politike Europske unije i pripremi strateškog pristupa EU-a međunarodnim kulturnim odnosima, Platforma za kulturnu diplomaciju će u konačnici poboljšati opće razumijevanje i vidljivosti Europske unije i njenu ulogu na svjetskoj sceni.

Pozadina

     Platforma za kulturnu diplomaciju je službeno pokrenuta potpisivanjem sporazuma između Europske komisije i voditelj konzorcija, Goethe Instituta, 26. siječnja 2016. Ovaj dvogodišnji projekt se financira s 939.800,00 eura u sklopu komponente Javna diplomacija unutar  Godišnjeg akcijskog programa za 2015. Partnerskog instrumenta

Više