Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (2014.-2020.)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK) predstavlja jedan od dva temeljna dokumenta za razvoj i provedbu programa i projekata sufinanciranih iz strukturnih fondova Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Temelji se na analizi socioekonomskog stanja, utvrđenim preprekama za rast i razvojnih potreba u Hrvatskoj u kontekstu Sporazuma o partnerstvu (SP), relevantnim strategijama Unije i nacionalnim strategijama. Republika Hrvatska opredijelila se za postizanje bržeg i naprednijeg pametnog rasta, a održivi gospodarski i društveni razvoj potreban je kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta življenja u svim regijama, usporediva s prosjekom Europske unije.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a obuhvaća ulaganja u devet tematskih ciljeva (TC) Strateškog okvira i njihovih specifičnih investicijskih prioriteta te specifičnih ciljeva koje je potrebno ostvariti. Sredstva iz ESI (Europskih strukturnih i investicijskih fondova) dodijeljena ovom Operativnom programu iznose 6,8 milijardi eura.