Zapisnik s drugog sastanka Tematske radne skupine za lokalne i regionalne medije (9.6.2015.)

 

     Drugi sastanak tematske radne skupine za lokalne i regionalne medije održan je u sklopu javne rasprave o medijskoj politici Republike Hrvatske u Ministarstvu kulture, u utorak, 9. lipnja 2015., od 13 do 14.30 sati.

     Sudjelovali su: Željko Tabaković (pomoćnik ravnatelja Hakoma), Tonko Obuljen (Odašiljači i veze), Željko Matanić (tajnik HURIN-a), Damir Vujinović, Mirko Korušić (Jabuka TV) i Milan F. Živković (glavni savjetnik u Ministarstvu kulture).

     Raspravljen je pisani prilog raspravi Nacionalnog udruženja televizija. Svi sudionici su se usuglasili da je potrebno razviti tipologiju lokalnih i regionalnih medija prema načinu upravljanja, tako da se omogući transformacija komercijalnih medija koji to žele, u "lokalne javne" ili "komunalne", odnosno asocijacijske ili medije zajednica (poput manjinskih) u neprofitnom režimu akumulacije, koji ne bi sudjelovali na tržištu oglašavanja, a svi troškovi rada bi im bili pokriveni iz javnih izvora, uz model upravljanja koji će onemogućiti kontrolu i utjecaj političke vlasti.

     Veći dio rasprave je bio posvećen politici radiofrekvencijskog spektra. Ponovljen je prijedlog da bi ta politika trebala napustiti model koncesija koje ponekad, radi obaveze osiguranja pokrivenosti signalom, uključuju više frekvencija koje ostaju neiskorištene (i neplaćene). Gospodin Obuljen je, uz podršku gospodina Tabakovića, argumentirao da bi takva promjena doprinijela i pojednostavljenju postupka dodjele "dozvola za emitiranje" (umjesto koncesija), utoliko što ne bila potrebna prethodna "procjena opravdanosti" otvaranja pojedinog radija, za koju ionako često nedostaje relevantnih podataka i uvida, pa se svodi na formalnost. Pritom bi javnost, putem Vijeća za elektroničke medije, naravno, zadržala mogućnost evaluacije predloženih programskih osnova i ponuda, a ograničenim zajedničkim dobrom bi se gospodarilo efikasnije i bolje. Svojedobno je pripremljen i tekst nerealiziranih zakonodavnih intervencija u tom smjeru, koji je g. Obuljen najavio podijeliti sa sudionicima skupine.

     Sastanak je završen najavom javnih rasprava o NMP 10. lipnja u Osijeku, 2. srpnja u  Rijeci, odnosno 7. srpnja u Splitu, koje će se posebno posvetiti problematici lokalnih i regionalnih medija, uz poziv sudionicima za daljnje prikupljanje pisanih komentara i prijedloga.