>>> Recenzije Povjerenstva

1.
Organizacija: Dom kulture
Medij: Forum.tm
Broj bodova: 1006
 
Jednoglasan je zaključak Povjerenstva da je Forum.tm kvalitetom, profesijskim standardima, autorskom proizvodnjom sadržaja i afirmaciji građanskih, ljudskih i socijalnih prava te izraženom kritičnošću naspram politički i ekonomski moćnih trenutačno najvažniji internetski medij za politiku, društvo, ekonomiju i kulturu. Bespovratna potpora koja je mediju dodijeljena na prošlogodišnjem Natječaju omogućila je mediju da za nj pišu brojni afirmirani i vrhunski novinari različitih generacija. Medij na dnevnoj bazi objavljuje najmanje pet proširenih informacija, uz temu dana i komentar, spremno odgovarajući na goruća politička, društvena i kulturna pitanja. Forum.tm se na izvjestan način vraća specijalizaciji novinara za pojedine teme, bez koje zapravo nema ozbiljnog novinarstva.
U planu rada medij najavljuje glavne novinarske teme - izbjegličku krizu u svijetu, Europi i u Hrvatskoj; predizborne kampanje i parlamentarne izbore; pravosuđe; zaštitu potrošača; ekonomsko i socijalno stanje u Hrvatskoj; nefunkcioniranje institucija; medije i sudbinu novinarstva, osobito u svjetlu utjecaja oglašivača na medije itd.
Forum.tm trenutačni je koordinator u platformi Mreže emancipacije E-net, u kojoj surađuje 11 neprofitnih medija, a novinarka Foruma.tm Veronika Rešković dobila je nagradu Hrvatskog novinarskog društva za novinarstvo na internetu za 2014. godinu serijom tekstova u kojima je upozorila na niz manjkavosti u provođenju zakona u segmentu ljudskih prava.
Predlažući Forum.tm za potporu Ministarstva kulture, Povjerenstvo sugerira redizajn internetskih stranica kojeg medij i najavljuje u planu rada.
 
2.
Organizacija: Udruga za nezavisnu medijsku kulturu
Medij: Portal H-alter
Broj bodova: 976
 
Povjerenstvo je izrazito pozitivno ocijenilo postignuća portala koji već dugi niz godina dosljedno afirmira raznolikost društvenih i političkih formi odnosno identiteta, proizvodeći snažan i konstruktivan te višeglasan društvenopolitički diskurs. Medij je visoko ocijenjen prema gotovo svim natječajnim kriterijima – posebice onim najvažnijim, kao što su profesijski standardi, i doseg, dostupnost i utjecaj medija. Povjerenstvo posebno prepoznaje nastojanje portala da postigne dinamičnu kombinaciju akademskog i “novinarsko-početničkog“ inputa u proizvodnji sadržaja, tj. svojevrsnog demokratskog elementa u interpretaciji društveno-političke zbilje. Naime, portal s jedne strane potiče stalnu suradnju s akademskom zajednicom angažirajući viđenije znanstvenike mlađe i srednje generacije, a s druge novači novinare iz mlađih autorskih krugova, pritom neprestano tragajući za novim glasovima iz oba 'izvora'. Time se još više doprinosi ulozi portala kao važne kritičke poveznice različitih vrsta javnosti, onih (uvjetno govoreći) alternativnih, i onih 'srednjestrujaških'. Ovakvo 'postavljanje' portala sve je važnije u uvjetima krize postojećih političkih formata i vrijednosti. Povjerenstvo je medij nešto slabije ocijenilo prema kriteriju broja radnika. Uvažavajući nepovoljne uvjete u kojima djeluje, Povjerenstvo vjeruje da će portal iznaći načine da angažira više novinara odnosno novinarki kroz stabilnije oblike radnih odnosa te će se tim imperativom voditi u budućim evaluacijama rada portala.
 
3.
Organizacija: Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije Lupiga-svijet kroz obične oči
Medij: Lupiga.com
Broj bodova: 974
 
U drugome krugu Natječaja Povjerenstvo je pohvalno ocijenilo i visoko rangiralo prijavu medija Lupiga.com.
Povjerenstvo je naročito vrednovalo i sukladno tome ocijenilo profesijske standarde medija; raznolikost novinarskih formi i žanrova; doseg, dostupnost i utjecaj medija; kao i udio vlastite proizvodnje; te u nešto manjoj mjeri i razinu redakcijske demokracije. Za pohvalu je i uvid o razvojnim trendovima ovog medija unatrag godinu dana, evidentan je napredak u smislu sve većeg udjela istraživačko-terenskih priloga i širine tematske pokrivenosti u kombinaciji s multimedijalnom podrškom te primjerenim iskorakom u smjeru komparativne kontekstualizacije obrađenih fenomena. Sve je to postignuto i zahvaljujući prepoznatljivoj regionalnoj orijentaciji medija, te uspostavljanju mreže širokog suradničkog kruga iz zemalja okruženja. Preporuka je Povjerenstva da se ovakva urednička i produkcijska orijentacija i dalje nastavi, njeguje i razvija.
Nešto nižim brojem bodova medij je ocijenjen prema kriteriju broja radnika, što nije teško opravdati činjenicom nedostatnih financijskih sredstava, s kojom se susreće veliki broj neprofitnih medija. Stoga Povjerenstvo smatra naročito važnim da se značajniji udio financijskih sredstava koji je dodijeljen mediju usmjeri upravo u pravcu povećanja broja radnika, na što će biti stavljen naglasak prilikom daljnjih evaluacija.
 
4.
Organizacija: Fantastično dobra institucija – Fade IN
Naziv medija: Treći sektor – civilno društvo na malom ekranu (televizija)
Broj bodova: 974
 
Povjerenstvo je izrazito visoko ocijenilo projekt televizijske dokumentarne produkcije FADE IN-a zbog trajnog održavanja visokih standarda i jedinstvene ustrajnosti u bavljenju društvenim problemima margine (žene, nacionalne manjine, rodne manjine, radnička prava itd.) i društvenim temama koje javni mediji nerijetko zaobilaze. Projekt iznimno pridonosi pluralizmu tema i svjetonazora i svojom prisutnošću na svim kanalima javnog medijskog servisa i na mnogim internetskim platformama širi svoj doseg i utjecaj. Projekt pokazuje visoku razinu zanatskog usavršavanja u produkcijskom smislu te vrlo izraženu zainteresiranost za kapilarno i dubinsko istraživanje društvenih problema i kontroverzi. U tom smislu medijski projekt iznimno visoko korespondira sa svim kriterijima Natječaja te ga je Povjerenstvo jednoglasno predložilo za potporu.
Sugestija je Povjerenstva da se za dodatan doseg i medijsko-društveni utjecaj više napora uloži u širenje raspona televizijskih formata i u podizanje vizualnih standarda dodatnom edukacijom profesionalnoga kadra.
 
5.
Organizacija: Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva
Naziv medija: Portal Kulturpunkt.hr
Broj bodova: 952
 
Povjerenstvo je projekt portala Kulturpunkt.hr izrazito visoko vrednovalo prema svim kriterijima Natječaja, te jednoglasno ocijenilo trenutačno najvažnijim medijskim poduhvatom koji fokusirano prati suvremene umjetničke prakse, te teme kulturne i medijske politike. Portal Kulturpunkt dulji niz godina održava (pa i nameće) iznimno visoke profesijske standarde u izboru društvenih i kulturnih tema, istražujući ih i komentirajući s visokom razinom analitičnosti i stručnoga pristupa, ali i u radu na tekstu (tako i na jeziku) te dubini pristupa pojedinačnom tematskom sklopu. Vidljivo je da uredništvo ozbiljno gradi svoju uređivačku politiku i u ozračju visoke novinarske participacije u odlučivanju. Pohvalno je održavanje medijskih radionica i Povjerenstvo je uvjereno da će uredništvo takvim ulaganjem u nove novinarske i kritičarske snage proizvesti i novu kvalitetu za novo kulturno/medijsko doba.
Premda je kultura općenito marginaliziran društveni proizvodni i receptivni sektor, pa u tom smislu ima lošiju startnu poziciju i na Natječajima ovoga tipa, Kulturpunkt svojom tekstualnom i diskurzivnom proizvodnjom godinama uspješno dokazuje da je apsolutno sve pitanje kulture.
 
6.
Organizacija: BRID
Medij: RAD.
Broj bodova: 918
 
Zaključak je Povjerenstva da je redakcija „Rada“ - novina o radnim pravima i suradnji vrlo dobro iskoristila prošlogodišnju start up potporu Ministarstva za nove medije otisnuvši nekoliko kvalitetnih novinskih brojeva specijaliziranih za radna prava, aktivizam i sindikalizam, u kojima se prate i relevantna svjetska događanja na tržištu rada i radnim pravima.
Ova angažirana publikacija (a brojevi se distribuiraju i u PDF-u putem Interneta) uređena je u skladu s najvišim profesijskim standardima i zanimljivo je rubricirana. U brojnim i raznovrsnim novinarskim formama osim vijesti i aktualnosti dominira temat i fokus (hrvatski i regionalni), kulturna povijest rada, pojmovnik, reportaža iz nekog od naših prije industrijskih, a danas postindustrijskih gradova. Također, kako bi potaknuli djelovanje u smjeru društvenih promjena, članovi redakcije održavaju i fokus grupe na pojedine radne teme s predstavnicima sindikata, civilnog društva i akademske zajednice. U tom smislu medij visoko korespondira s ključnim kriterijima Natječaja, (najavljen je češći izlazak novina i zapošljavanje glavnog urednika na pola radnog vremena) te se medij predlaže za potporu.
Mišljenje je Povjerenstva da bi u profesionalno novinarskom smislu ali i zbog radno-pravne struke bilo zanimljivo i poticajno da se u mediju predstavljaju i stajališta suprotna jasno izraženim prosindikalističkim stajalištima. Također, premda je u ovim novinama tekst sasvim dominantan, izražajniji grafički dizajn još bi podigao ukupnu kvalitetu novine.
 
7.
Organizacija: Udruženje za medijsku demokraciju
Medij: Bilten.org
Broj bodova: 918
 
U drugome krugu Natječaja Povjerenstvo je pohvalno ocijenilo i visoko rangiralo prijavu medija Bilten.org.
Povjerenstvo je naročito vrednovalo i primjereno ocijenilo kriterij redakcijske demokracije medija, dosezanje zavidne razine profesijskih standarda u relativno kratkom periodu, te vrlo solidan udio vlastite proizvodnje. Istovremeno se procjenjuje kako još uvijek postoji značajan prostor za napredak medija prema kriterijima dosega, dostupnosti i utjecaja (premda njegova naglašeno izražena regionalna orijentacija daje opravdanu nadu u daljnji napredak u ovim segmentima), te naročito po pitanju raznolikosti novinarskih formi i žanrova na što bi, prema zaključcima Povjerenstva, posebice trebalo staviti naglasak u budućim razvojnim strategijama uredništva i redakcije. Primjetna je dominacija tekstova analitičko-intelektualnog profila u usporedbi s kojima su naglašeno deficitarni novinarsko-istraživački terenski prilozi, kao i kraće tekuće aktualne vijesti, što bi, u perspektivi, također valjalo unaprijediti. Broj stalno angažiranih radnika standardno je osjetljivo mjesto neprofitnih medija, stoga će Povjerenstvo, prilikom daljnjih evaluacija ovog medija, snažan naglasak staviti na praćenje razvoja ovog kriterija, u očekivanju značajnijeg ulaganja dodijeljenih sredstava za nova zapošljavanja.
 
8.
Organizacija: Prostor rodne i medijske kulture K-zona
Medij: VoxFeminae.net
Broj bodova: 895
 
Kroz dugi niz godina djelovanja te široke i raznorodne novinarske i autorske suradnje, portal VoxFeminae etablirao se kao centralni prostor propitivanja i dekonstrukcije ne samo općeg mjesta patrijarhalne osovine društva, već i šire društvenih imperativa i 'normi' u koje su nerijetko upisane nejednakosti. Baveći se širokim spektrom tema – od (novih) medija, politike, kulture i umjetnosti, pa i pozicije umjetnice i/ili aktivista u svijetu (i domovini), suradnici i suradnice portala podastiru britka, raznovrsna i poticajna čitanja društva u kojem participiramo, u svim njegovim aspektima i proizvodnim procesima. Povjerenstvo je jednoglasno prepoznalo i sukladno tome visoko vrednovalo medij prema ključnim kriterijima Natječaja kao što su profesijski standardi (npr. visok broj etabliranih i renomiranih autorskih suradničkih glasova) te doseg, dostupnost i utjecaj medija (VoxFeminae je uz portal Libela.org najvažnije mjesto rodne kritike – iako nije nelogično podrazumijevati da je rodna kritika nužan alat i drugih društveno angažiranih medija tzv. šireg spektra), ali i težnju medija da širi, honorira i zapošljava što veći broj (su)radnika/-ica. Povjerenstvo posebice cijeni tendencije medija ka umrežavanju i suradnji s drugim medijima, te intenzivan i redovit rad medija s volonterima i volonterkama, odnosno edukaciju i regrutiranje novih (i budućih profesionalnih) autorskih glasova koji su ključni za rast i razvoj ne samo medija, nego i društva na čijem unapređenju radi.
 
9.
Organizacija: CROL – Udruga za medijski aktivizam
Medij: Crol.hr
Broj bodova: 873
 
Povjerenstvo je visokim ocjenama i u drugom krugu vrednovalo rad ovog medija koji kritički, uz visoke standarde profesionalnog novinarstva (točnost, vjerodostojnost, provjera izvora informacija itd.) otvara i obrađuje teme relevantne za LGBT zajednicu, kojih kronično nedostaje ne samo u komercijalnom, već i u neprofitnom medijskom prostoru. Crol.hr je uz dosadašnju potporu Ministarstva kulture uspješno proširio krug suradnika etabliranim imenima hrvatskog novinarstva poput Elizabete Gojan, Borisa Dežulovića, Duške Čolović, Ivice Proface i dr., jamčeći kako visoke profesijske standarde tako i raznolikost novinarskih formi i žanrova. Crol.hr će dodatno obogatiti svoj plurižanrovski i multidisciplinarni pristup (vijesti, i/ili izvještaji iz zemlje i svijeta, komentari/kolumne, intervjui, reportaže) serijom karikatura/ilustracija tematski vezanih za život LGBT zajednice, te će pokrenuti vlastitu televizijsku i radijsku produkciju. Također, Crol.hr je među prvim elektroničkim publikacijama pokrenuo audiovizualni podcast „Zrcalo tjedna“ (tjedni pregled vijesti iz zemlje i svijeta) prilagođen slijepim i slabovidnim osobama što jasno podcrtava orijentaciju medija prema zaštiti prava svih marginaliziranih i isključenih skupina, a ne samo LGBT populacije. Pored toga, Crol.hr ima širok doseg, izrazito je dostupan i prati suvremene tehnološke trendove, te ima velik utjecaj ne samo u LGBT zajednici već i šire. Naime, tekstove s portala godišnje oko sedamdeset puta prenesu vodeći mediji u Hrvatskoj i regiji (index, tportal, lupiga, forum, vox feminae, net.hr, šibenik in, večernji list, monitor, e-novine, buka, RTL, N1 itd.). U svjetlu svega navedenoga, Povjerenstvo je medij iznadprosječno ocijenilo prema svim ključnim kriterijima Natječaja, te je predložen za potporu.
 
10.
Organizacija: Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija - TRIS
Medij: Tris.com.hr
Broj bodova: 871
 
Za manje od dvije godine postojanja Tris.com.hr izrastao je u jedan od najkvalitetnijih slobodarskih neprofitnih internetskih medija u sferi politike, društva, ekonomije, kulture, civilne scene i medija. Najvažniji je internetski medij izvan Zagreba i za Šibenik, koji je poslije dugog perioda ratne i poratne stagnacije postao živ kulturno-turistički centar. Tris.com.hr, također, pokušava i djelomično uspijeva popuniti ispražnjeni novinarski prostor koji je nastao posljednjih godina kad su mnogi mediji u krizi počeli otpuštati svoje šibenske dopisnike.
Tris.com.hr postaje sve važniji medij promičući urbani duh, te demonstrirajući iznimnu osjetljivost za ljudska, manjinska i socijalna prava. Novinari koriste brojne, raznolike novinarske forme, a peteročlana redakcija visoko profesionalno i beskompromisno obrađuje relevantne novinarske teme Šibenika i njegove regije, u prvi plan analize i kritike stavljajući hrvatsko društvo i hrvatsku politiku, kritizirajući i prokazujući političke i ekonomske moćnike, i one na razini države i one 'samo' šibenske. U tom smislu ovaj medij u visokoj mjeri korespondira s kriterijima Natječaja te ga Povjerenstvo predlaže za potporu. Povjerenstvo očekuje da će dodijeljenom potporom Ministarstva Tris.com.hr moći angažirati dodatni kvalitetni autorski kadar, te širiti doseg i jačati ugled i utjecaj.
 
11.
Organizacija: Udruga Slobodni Filozofski
Medij: Slobodni Filozofski
Broj bodova: 861
 
Sukladno natječajnim kriterijima Povjerenstvo je visoko vrednovalo nastojanja portala da se transformira iz platforme koja „prenosi i prevodi tekstove“ u „fokalni i vibrantni medij koji spaja teoriju i praksu“. Povjerenstvo je prepoznalo i vrednovalo praksu portala da se značajni teorijski pa i aktivistički sadržaji koji su 'manje vidljivi' većini akademske pa i šire zajednice učine lako dostupnim čime se zadovoljava ključni kriterij ovog natječaja. Prepoznato je da za novu fazu djelovanja medija objektivno postoje dovoljni idejni i ljudski kapaciteti i da će stvaranje više vlastitog sadržaja potaknuti zainteresirane javnosti na sustavnije i kritičnije vrednovanje zbilje. Povjerenstvo vjeruje da je ostvariva nakana portala da tako pomogne pokretanje odnosno kritičko dinamiziranje šire akademske zajednice koja može biti nezaobilazni subjekt političkih zbivanja odnosno žive demokratske zajednice. Povjerenstvo je medij nešto slabije ocijenilo prema kriterijima udjela vlastite proizvodnje te broja radnika, što dobrim dijelom proizlazi iz činjenice da je medij „dosad funkcionirao na volonterskoj bazi“. Povjerenstvo vjeruje da će potpora Ministarstva kulture na osnovi ovog Javnog poziva pomoći da se stanje prema spomenutim kriterijima u bitnom promijeni.
 
12.
Organizacija: Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus
Naziv medija: Portal STav (stav.cenzura.hr)
Broj bodova: 855
 
Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo dosadašnji rad portala STav kao pokušaj regionalnog društveno zainteresiranog portala koji uz problematiziranje društvenoga i kulturnoga života Splita i regije iskazuje i širu potrebu angažiranoga (aktivističkoga) novinarstva, poticanja pluralizma, te analitičkog i kritičkog promišljanja društvenih procesa na razini regije, Hrvatske, Europe i svijeta, čime bitno širi svoju agendu ali i vlastiti doseg i utjecaj. Uvođenjem i razvijanjem tematskih serijala portal pokazuje želju za dubljim istraživanjem pojedinih tema i bilježenjem nekih gotovo zaboravljenih ili zatomljenih regionalnih fenomena. Povjerenstvo smatra da ovakav primjer rijetkog kvalitetnog regionalnog portala širokog i pluralnog društvenog spektra treba podržati, i u tom smislu predlaže ga za potporu, skrećući pozornost medija na prostor za unapređenje – kroz širi raspon tema, te čvršći i dorađeniji diskurzivni pristup.
 
13.
Organizacija: Mreža antifašistkinja Zagreba
Medij: Nepokoreni grad i Radio borba
Broj bodova: 852
 
U drugome krugu Natječaja Povjerenstvo je uglavnom pohvalno ocijenilo i relativno visoko rangiralo prijavu medija Nepokoreni grad i Radio borba.
Povjerenstvo je naročito vrednovalo i primjereno ocijenilo kriterije udjela vlastite proizvodnje i razinu redakcijske demokracije. Vrlo solidnim ocijenjen je i kriterij raznolikosti novinarskih formi i žanrova, a tek neznatno niže ocijenjeni su profesionalni standardi medija. Povjerenstvo je mišljenja kako postoji znatan prostor za napredak ovog medija u pravcu dosega, dostupnosti i utjecaja medija. Neki iskoraci u tom smislu već su napravljeni (primjerice, promocija i širenje dosega medija u sklopu manifestacije Trnjanski kresovi) i preporuka je da se nastavi s takvim praksama. Procjena je i da postoji razvojna perspektiva u medijsko-tehnološkom i komplementarno-sadržajnom (tematskom) povezivanju tiska i radija na način kako to prezentira ovaj medij, što je kvalitativna preporuka i pohvala u prilog prijavi. Preporuka je i da se ulože dodatni napori u smislu iznalaženja načina kako bi se povećao broj angažiranih radnika u mediju. Prilikom daljnjih evaluacija i praćenja rada medija naglasci će biti stavljeni upravo na spomenute aspekte.
 
14.
Organizacija: Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS
Medij: Neprofitna televizijska produkcija – TV emisija CENZURA
Broj bodova: 840
 
U drugome krugu Natječaja Povjerenstvo je uglavnom pohvalno ocijenilo i relativno visoko rangiralo prijavu medija TV emisija CENZURA.
Povjerenstvo je naročito vrednovalo i primjereno ocijenilo kriterije udjela vlastite proizvodnje, profesijskih standarda, te donekle i raznolikost novinarskih formi i žanrova u ovom mediju. Nadalje, Povjerenstvo prepoznaje važnost medijske (i političke) decentralizacije i imperativnim smatra djelovanje lokalnih medijskih inicijativa u svim oblicima i formatima.
U tom smislu, Povjerenstvo je mišljenja da postoji značajan prostor za napredak ovog medija prema kriteriju dosega, dostupnosti i utjecaja, te bi bilo potrebno po tom pitanju pojačati uređivačke, redakcijske i novinarske napore kako bi se napravio dodatan kvalitativni iskorak u ovom smjeru. Također su uočeni određeni propusti u Statutu Udruge koji se tiču načela redakcijske demokracije, te bi ih valjalo korigirati i doraditi. Prilikom daljnjih evaluacija i praćenja rada medija naglasci će biti stavljeni upravo na spomenute aspekte.
 
15.
Organizacija: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Naziv medija: Radio Student
Broj bodova: 839
 
U skladu s kriterijima Natječaja, Povjerenstvo je ocijenilo da je Radio Student jedinstven i važan medij u sklopu radijskoga prostora posvećenog poglavito studentima, koji studenti proizvode za studente – s jakom komunikacijskom tendencijom prema široj populaciji. Medij u tom smislu teži tematskim emisijama zainteresirati širu mlađu populaciju, posebice temama o ljudskim pravima, marginaliziranim društvenim skupinama, manjinama, osobama s invaliditetom i slično. Prepoznajući i uvažavajući važnost i potencijale medija, te predlažući Radio student za bespovratna sredstva Ministarstva kulture, Povjerenstvo potiče medij i njegove protagoniste da u narednom razdoblju snažnije prionu definiranju daljnjeg medijskog razvoja u smjeru nadilaženja ograničavajućih okvira alternativnog medija, te da intenzivnije rade na produbljenju tematskog spektra i stvaranju novih radijskih formata.
 
16.
Organizacija: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Medij: Libela.org
Broj bodova: 837
Činjenica da u domaćem virtualnom prostoru trenutačno živo djeluje nekoliko nezaobilaznih i visokokvalitetnih (eksplicitno) feminističkih portala nedvojben je dokaz da je patrijarhat još uvijek itekako bolna točka, odnosno maligno tkivo hrvatskoga društva u svim njegovim pojavnostima. Svijetla strana ove dijagnoze, ipak, jest to da je iz nje izrastao čitav niz izvrsnih autorskih glasova koji se kroz brojne medijske kanale upregnuo u nakani da društvo izliječi, ili barem zaliječi. U tom smislu portal o rodu, spolu i demokraciji Libela.org već godinama uporno porađa takve kritičke glasove te visoko kotira kao važan čimbenik u kritici i analizi mehanizama opresije (klasne, rodne, seksualne itd.) koji podrivaju koncept demokracije i jednakopravnosti. Povjerenstvo je i u ovom sastavu prepoznalo visoku profesijsku razinu tekstualne proizvodnje tima portala Libela.org, važnost rasta udjela vlastite tekstualne proizvodnje, kao i rast dosega (pa tako i utjecaja) medija kroz proteklu godinu. Stalne i prepoznatljive rubrike, ali i nove rubrike koje komuniciraju regionalno jamče stabilnost (i rast) medija, a Povjerenstvo posebice vrednuje svijest medija o važnosti angažiranja (i obučavanja) novih glasova koji bi bili primjereno honorirani. Premda svjesni činjenice da financijski okviri ovoga Natječaja mediju ne omogućavaju značajnije kvantitativne iskorake, Povjerenstvo vjeruje da će Libela.org zadržati dosad dosegnutu razinu angažmana i kvalitete.
 
17.
Organizacija: Udruga za feminizam i kulturu Muf
Medij: Muf (muf.com.hr)
Broj bodova: 837
 
Na prošlogodišnjem Natječaju za potporu neprofitnim medijima Ministarstva kulture portalu za feminističku kritiku popularne kulture Muf na prijedlog sedmeročlanog stručnog Povjerenstva dodijeljena je potpora u kategoriji novih medija. Ova je odluka proizvela svojevrsnu medijsku kontroverzu (na portalu Muf, naime, postoji i rubrika porno), no uglavnom kod čitateljstva koje to nije, odnosno kod onih koji nisu imali potrebe testirati aferu na samim tekstovima portala već su odlučili bez mnogo žvakanja progutati tabloidne naslove. No 'skandal' Mufa samo je razotkrio trajni skandal (medijskog) društva u kojem živimo – društva naslova i naslovnica, društva koje sadržaj mijenja za formu, a formu za uskličnik. To je, slučajno, upravo ono i onakvo društvo kojim se bavi i sam Muf – društvo popularne kulture koja u blještavim pakiranjima prodaje opresivne ideologije - pri čemu ključ problema nije (samo) opresija nad (primjerice) ženama, nego sustavna proizvodnja nadmoćnih i nemoćnih, Prvih i Drugih – kroz ono što se najlakše (i s užitkom) konzumira, a to su proizvodi industrije zabave, odnosno popularna kultura. Kroz proteklu godinu Mufov suradnički autorski tim proizveo je opsežan i bogat niz analitičkih tekstova vrhunske kvalitete (uz stopostotan udio vlastite proizvodnje); tekstova koji stilski, tematski i sadržajno odskaču od svega što se trenutačno može čitati na domaćim portalima bilo kojeg interesnog područja. To su tekstovi koji se ne zaziru rastegnuti na pet, šest ili deset kartica; to su tekstovi koji se opiru imperativu vješte no površne fraze, blic-informacije ili instant-spoznaje koja se zaboravlja sa sljedećim klikom. Autorski tekstovi portala Muf u pravilu su učinkovit spoj visoke pismenosti, dubinskog promišljanja, angažiranog stava i neskrivenog osobnog glasa (što je, uostalom, standardno obilježje feminističke kritike) i kao takvi predstavljaju diskurzivan odmak od dominantne (mainstream, ali i neprofitne) medijske proizvodnje. U tom smislu, i usprkos dosegu portala koji se u ovom trenutku ne može mjeriti s 'isturenijim' i starijim portalima u medijskom prostoru, Povjerenstvo prepoznaje potencijal i važnost njegovanja i podržavanja ovakvih medijskih poduhvata koji dokazuju da je drugačiji svijet (čitanja, pisanja) ipak moguć.
 
18.
Organizacija: In-Portal.hr
Medij: In-Portal.hr
Broj bodova: 826
 
Povjerenstvo prepoznaje izuzetnu važnost In-portala i njegove misije; ne samo za populaciju osoba s invaliditetom, nego i za procese senzibilizacije, edukacije i osvještavanja šire publike i društveno-politički aktivnog građanstva. Upravo stoga medij je u svim dosadašnjim Javnim pozivima za neprofitne medije bio financijski podupiran. Angažirajući osobe s invaliditetom te govoreći iz pozicije i glasom Drugoga, In-portal razotkriva i stremi ispraviti društvene nejednakosti novinarskim tekstovima koji, usprkos čestim posezanjem za ispovjednom formom i perspektivom, uspijevaju zadržati potrebnu razinu profesionalnosti i objektivnosti. U tom je smislu In-portal jedinstvena i dragocjena pojava u domaćem medijskom prostoru. Ipak, medij je zbog njegova specifičnog profila, kao i vrlo uskog redakcijskog tima te suradničkog kruga, Povjerenstvo nešto slabije bodovalo prema ključnom kriteriju dosega, dostupnosti i utjecaja, kao i broja radnika. U konačnici, s obzirom na ukupan zbroj ocjena Povjerenstva, ovogodišnju iznimno snažnu konkurenciju medija šireg spektra i intenzivnije proizvodnje, te zbog ograničenih Natječajnih sredstava, medij nije predložen za potporu.
 
19.
Organizacija: Udruga Novum
Medij: Portal Autograf.hr
Broj bodova: 824
 
Prema mišljenju većine članova/-ica Povjerenstva, elektronička publikacija Autograf odražava visoke profesijske standarde; od točnosti informacija preko oblikovanja i opreme sadržaja do jezične kompetencije. Tako visoke standarde Autograf osigurava širokim krugom suradnika/-ica (njih 17), redom relevantnih imena hrvatskog novinarstva. Također, Autograf se od drugih medija u neprofitnom medijskom sektoru izdvaja praćenjem i proaktivnim kreiranjem tema koje su rijetkost u širem medijskom prostoru, poput inicijative da vjerski poglavari u RH zajedno donesu apel za zbrinjavanje izbjeglica ili praćenjem aktualnosti vezanih za rad Antifašističke lige. Također, vidljiva je raznolikost novinarskih formi i žanrova – od udarnih kolumni o politici i društvu do feljtona, filmske i književne kritike do intervjua i karikatura.
Autograf ima relevantan doseg, dostupnost i utjecaj, redakcijska demokracija se temelji na Statutu prema kojem novinari i suradnici imaju utjecaj na izbor glavnog urednika i utjecaj na uređivačku politiku. Autograf nema zaposlenih novinara što je doprinijelo nešto nižoj kvantifikaciji na indikatoru broja radnika.
Usprkos svim navedenim nedvojbenim kvalitetama medija, u ovogodišnjoj izuzetno snažnoj medijskoj konkurenciji i uz smanjen broj potpora te ograničena sredstva Natječaja, a u skladu sa zbirnim ocjenama prema kriterijima Natječaja, Povjerenstvo medij nije moglo predložiti za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
20.
Organizacija: Udruga za razvoj radijskih programa Radio mreža
Medij: Javni radijski servis Radionet
Broj bodova: 822
 
Radijske vijesti servisa Radionet emitira više od 30 lokalnih radijskih stanica, a posebno je popularna emisija „Halo, halo, ovdje slobodno društvo“ u kojoj se pretresaju društvene, političke i kulturne teme dana. Program promiče vrijednosti ustavnog poretka, građanskog odgoja i ljudskih prava. Vijesti i prilozi kvalitetni su i važan su doprinos javnom interesu i u tom smislu Povjerenstvo je većinski pozitivno ocijenilo medij prema kriterijima profesijskog standarda, dosega, dostupnosti i utjecaja. Slabije je ocijenjena raznolikost novinarskih formi. U tom smislu, premda Povjerenstvo prepoznaje visoku kvalitetu medija, u ovogodišnjoj snažnoj medijskoj konkurenciji, te uz ograničena sredstva Natječaja – te s obzirom na konačan zbroj ocjena – medij nije predložen za potporu.
Sugestija je Povjerenstva da uz dnevne produkcije vijesti Radionet uvede osvježenja i promjene (nove emisije) u svoju produkciju, što bi značilo i proširenje kruga suradnika.
 
21.
Organizacija: Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808
Medij: Radio 808
Broj bodova: 822
 
U drugi krug Natječaja za dodjelu sredstava neprofitnim medijima plasirao se veliki broj kvalitetnih medijskih projekata.
Povjerenstvo je dijelom prepoznalo i solidno ocijenilo ovaj medij prema kriterijima redakcijske demokracije i profesijskih standarda, te donekle i po pitanju udjela vlastite proizvodnje sadržaja. Ponajvećim nedostatkom ovog medija Povjerenstvo smatra nedovoljnu raznolikost novinarskih formi i žanrova (neki od njih, koji su navedeni u kriterijima Natječaja, gotovo u potpunosti izostaju u programu ovog medija), kao i doseg, dostupnost i utjecaj medija. Broj radnika standardno je problematično mjesto velike većine neprofitnih medija, tako da ni ovaj medij nije izuzetak po tom pitanju.
U svjetlu svega navedenog, te u izrazito snažnoj ovogodišnjoj konkurenciji neprofitnih medija i uz ograničena sredstva Natječaja, medij nije predložen za potporu.
Preporuka je Povjerenstva uredništvu medija da se u bližoj perspektivi pokuša raditi na pojačanoj profilaciji spomenutih deficitarnih mjesta u programskoj shemi, kako bi se na taj način prepoznatljiv identitetski profil ovog, trenutačno gotovo isključivo glazbenog DJ radija, nadogradio i drugim bitnim elementima tzv. radija zajednice (community radio) kao tipične forme neprofitnog medija u domeni ove tehnološke platforme.
 
22.
Organizacija: Udruga za promicanje kulture Kulturtreger
Naziv medija: Booksa.hr
Broj bodova: 819
 
Povjerenstvo je visoko ocijenilo rad portala Booksa.hr kao specijaliziranog portala za teme iz književnosti, izdavaštva i srodnih djelatnosti s izrazito visokim profesijskim standardima, konstantno kvalitetnim tekstovima koji se opiru banalnim interpretacijama književnosti, kulture i svijeta općenito, te koji kulturu s margine pokušavaju vratiti u centar čitateljskog (i građanskog) interesa. Ipak, dio članova Povjerenstva utvrdio je kod portala stanovitu stagnaciju i suženje iskoraka u širenju dosega i utjecaja, što je ključan kriterij Natječaja, pa je u tom smislu medij slabije ocijenjen. Nadalje, premda prepoznaje pozitivne promjene u vizualnom identitetu portala, dio Povjerenstva iz recentnije proizvodnje portala iščitava naginjanje srednjestrujaškom diskursu, gdje portal češće prati književno-kulturnu scenu nego je i aktivno kreira, otupljujući na taj način kritički izričaj i izbjegavajući produktivnu polemičnost. U tom smislu, kao i zbog izrazito snažne ovogodišnje medijske konkurencije i ograničenih sredstava Natječaja, medij nije predložen za potporu.
 
23.
Organizacija: SKD Prosvjeta
Medij: Prosvjeta – novine za kulturu
Broj bodova: 817
 
Povjerenstvo je prepoznalo visoke profesijske standarde publikacije, kako u poštivanju pravila novinarske struke tako i u oblikovanju i opremi sadržaja. Širok krug suradnika/-ica „proizvodi pozicije, pruža originalna mišljenja i analize, podupire određene stilove života, kulturne i umjetničke projekte“. Prioritet uredničke koncepcije one su teme koje drugdje ne mogu doći do izražaja - primjerice temat o retrospektivnoj izložbi Vojina Bakića, u kojem se govori ne samo o umjetničkim dosezima izložbe već se analizira i društveni odnos prema umjetnosti, nasljeđu i društvenim vrijednostima. Časopis je bogat različitim formama i žanrovima: objavljuje se jedna reportaža, veliki uvodni intervju, duži analitički tekst vezan uz aktualna zbivanja, prikazi i recenzije društveno značajnih kulturnih i drugih događanja te prozni i poetski radovi renomiranih autora iz Hrvatske i regije. Prosvjeta je u potpunosti autorski medij s ukupnom vlastitom proizvodnjom, dok su jedina iznimka prozni i poetski radovi.
Premda su pripadnici srpske nacionalne manjine tradicionalna publika Prosvjete, medij ima nedvojben potencijal širenja dosega i utjecaja objavom tiskanog izdanja u elektroničkom obliku. No, kako je tek uspostavljena praksa elektroničkog izdanja (rujan 2015.) gotovo je nemoguće utvrditi doseg i utjecaj medija izvan postojeće, stalne publike. Premda medij vrlo dobro korespondira s većim brojem kriterija Natječaja, u skladu sa zbirnim ocjenama prema svim kriterijima, kao i zbog snažne ovogodišnje medijske konkurencije i ograničenih sredstava odobrenih za dodjelu na predmetnom Natječaju, Povjerenstvo nije predložilo dodjelu bespovratnih sredstava Prosvjeti – novinama za kulturu.
 
24.
Organizacija: Udruga POGLEDAJ.TO
Medij: Pogledaj.to
Broj bodova: 815
 
Elektronička publikacija pogledaj.to visoko profesionalno te pravovremeno i kritički svojim publikama donosi sadržaje o temama vezanima za urbanizam i prostor. Neke teme koje obrađuje rijetke su i nedovoljno zastupljene u medijskom prostoru, poput zaštite i obnove industrijske arhitektonske baštine, održivog upravljanja gradskom jezgrom itd.  Pogledaj.to je plurižanrovski, autorski medij na kojem se mogu naći intervjui, kritike/komentari, reportaže, foto eseji, obavijesti/najave itd., a medij ima stalnu publiku, široku dostupnost i relevantan utjecaj, te broji širok krug vanjskih suradnika/-ica, njih 41. U tom smislu medij pozitivno korespondira s ključnim kriterijima Natječaja.
Međutim, premda Povjerenstvo prepoznaje važnost i visoku kvalitetu ovog medija, kao i općenitu zapostavljenost i marginaliziranost tipa sadržaja i tema kojima se bavi i koje promiče, u izrazito snažnoj ovogodišnjoj medijskoj konkurenciji te uz ograničena sredstva Natječaja, Povjerenstvo Pogledaj.to nije predložilo za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
25.
Organizacija: Fakultet političkih znanosti
Medij: Televizija Student
Broj bodova: 804
 
Povjerenstvo prepoznaje TV Student kao krucijalan profesionalni izazov i veliku vrijednost u obrazovnom procesu studenta politologije i studenata novinarstva za novinarsku profesiju. Nadalje, dio članova Povjerenstva razmjerno je visoko ocijenio dostupnost, doseg pa i utjecaj TV studenta jer osim samostalnog TV-kanala i internetskog streama emitira program nekoliko puta tjedno i na HTV4 te na društvenim mrežama. Više članova Povjerenstva također su razmjerno visoko ocijenili i dostignute profesionalne standarde medija. Ipak, u ovogodišnjoj snažnoj medijskoj konkurenciji; u konačnom zbroju te uz ograničena sredstva Natječaja, medij nije predložen za potporu.
Procjena je Povjerenstva da TV Student ima vrlo dobre tehnološke kapacitete i dovoljan broj studenata-novinara te da bi se trebao fokusirati na podizanje profesionalne kvalitete najvažnijih emisija.
 
26.
Organizacija: Udruga Fališ
Medij: Fališ
Broj bodova: 796
 
Povjerenstvo je generalno pozitivno ocijenilo nastojanja, ciljeve te strategije ovog medijskog projekta, prije svega njegovu (regionalnu) disperziju kritičko-pluralističke perspektive, što je jedna od intencija ovog Javnog poziva. Povjerenstvo je uvažilo činjenicu da je riječ o projektu koji se tek počeo sustavnije razvijati i koji stremi postati „elektronski zbornik radova autora bliskih idejama suvremene europske ljevice“. I premda Povjerenstvo cijeni napore medija te veći dio Povjerenstva prepoznaje njegove kvalitete i iznadprosječne profesijske standarde, procijenjeno je da mediju nedostaje raznolikost sadržaja i formi, a znatan prostor za unapređenje prepoznat je i u okvirima kriterija dosega, dostupnosti i utjecaja medija. Nadalje, premda Povjerenstvo prepoznaje važnost pokretanja novih kritičko-aktivističkih medijskih inicijativa, dojam je dijela Povjerenstva da ovaj medij ulazi u prostor koji je u većoj mjeri 'pokriven' sličnim projektima, a Povjerenstvo je općenitog stava da noviji projekti u svrhu svoje javne legitimnosti trebaju težiti inoviranju formi i sadržaja. U tom smislu, te u iznimno snažnoj ovogodišnjoj konkurenciji medija, kao i zbog ograničenih natječajnih sredstava, medij nije predložen za potporu. 
 
27.
Organizacija: Udruga za kulturu i nove medije Arteist
Naziv medija: Arteist.hr
Broj bodova: 757
 
Na ovogodišnji je natječaj za potporu neprofitnim medijima pristigao iznimno velik broj vrlo kvalitetnih medijskih projekata, među njima i nekoliko relevantnih i prepoznatljivih medija koji se bave (marginaliziranim) prostorom književne i šire kulturne proizvodnje. Projekt Arteist.hr ističe se kao vrlo zanimljiv i ažuran portal koji stremi svestrano pratiti kulturne događaje i fenomene kroz komentare, analize i autorske osvrte, neki od kojih su stekli i visoku popularnost pa i kultno sljedbeništvo. U tom smislu Povjerenstvo prepoznaje doseg i potencijale medija, kao i urednički te autorski energični zamah u proizvodnji sadržaja portala, no stav je Povjerenstva (koji se odražava u ukupnom zbroju ocjena prema kriterijima Natječaja) da pristup temama ne pokazuje jednako adekvatnu analitičnost i problematizaciju. Mišljenje je većeg dijela Povjerenstva da, usprkos naznačenim kvalitetama, portal (zasad) ne uspijeva biti dovoljno stabilan i diskurzivno ujednačen prostor snažnog i distinktivnog kritičarskog glasa, konstruktivne polemike, izoštrenijeg i potkovanijeg kritičkog zahvata. U tom smislu, uz već navedenu snažnu medijsku konkurenciju i ograničena sredstva Natječaja, portal nije predložen za potporu.
 
28.
Organizacija: Udruga Jedna nova poruka
Medij: Portal Ravno do dna
Broj bodova: 749
 
Procjena je Povjerenstva da je internetski portal Ravno do dna - magazin pop kulture u posljednjoj godini napredovao u kvaliteti i povećao doseg i utjecaj. Važnost je proizvodnje ovog medija na području popularne glazbene kulture, ali i u recenzijama filmova i književnih djela sad već nedvojbena. Premda je Povjerenstvo medij razmjerno dobro ocijenilo prema kriterijima profesionalnih standarda, dosega, kao i prema kriteriju dostupnosti i utjecaja medija, osobito na društvenim mrežama, medij u konačnom zbroju nije dobio dovoljan broj bodova za potporu Ministarstva. U iznimno snažnoj konkurenciji neprofitnih medija šireg društveno-političkog spektra i angažmana mediji s fokusom na (popularnu) kulturu u pravilu su uvijek u startu hendikepirani, s obzirom na to da ih se evaluira prema kriterijima koji, pored profesijskih standarda, prioritiziraju i socijalnu osjetljivost i određenu vrstu društvenopolitičkog angažmana medija. U tom smislu, i u kontekstu ograničenih sredstava i smanjenog broja potpora za neprofitne medije kao i prema konačnom zbroju bodova prema natječajnim kriterijima, medij se ne predlaže za potporu.
 
29.
Organizacija: Hrvatsko društvo pisaca
Medij: Europski glasnik
Broj bodova: 741
 
Povjerenstvo u osnovi prepoznaje važnost djelovanja i misije Europskog glasnika. To se primarno odnosi na činjenicu da je riječ o doista rijetkom interdisciplinarnom časopisu koji je privržen danas već starijoj ideji i praksi transfera znanja odnosno informacija („čitanje većinom stranih knjiga, časopisa... da bi se kristalizirala tema, autor i tekst“). Posebno se cijeni činjenica da je esej, kao forma, gotovo 'zaštićen' u ovom mediju, ali i da se planiraju nove rubrike koje će se temeljiti na „tekstovima neformalne naravi“.
Ipak, zaključak je Povjerenstva da časopis razmjerno slabo funkcionira u odnosu na neke bitne kriterije ovog Javnog poziva. Tako je, primjerice, upitno djelovanje časopisa u ostvarivanju funkcije nadzora ekonomskih i političkih moćnih, kao i poticanju pluralizma odnosno vidljivosti marginalnijih skupina. To je dijelom i posljedica činjenice da časopis pripada elitnoj, a ne 'aktivističkoj' kulturi. Povjerenstvo to, generalno govoreći, ne smatra problematičnim jer obje kulture počivaju na argumentacijskoj liniji, no zbog ograničenih financijskih sredstava te snažne konkurencije neprofitnih medija misija i djelovanja intenzivnije usklađenim s kriterijima Natječaja, časopis nije predložen za potporu.
 
30.
Organizacija: Udruga OBRIS - Obrana i sigurnost
Medij: Portal OBRIS – Obrana i sigurnost
Broj bodova: 741
 
Sukladno natječajnim kriterijima Povjerenstvo je pozitivnima ocijenilo napore portala da analitički „prati obranu, sigurnost i vanjske poslove u RH, regiji“, demonstrirajući pritom razmjerno visoke profesijske standarde tekstualne i kritičke proizvodnje. Uvažen je snažan potencijal medija da sistematski istražuje rečene fenomene koji nerijetko izazivaju kontroverze pa i zazor određenog dijela demokratske javnosti budući da je djelovanje u navedenim sferama često obavijeno velom tajne (i baš zato zahtijeva dubinsku i informiranu kritiku tih političkih moćnih). U tom smislu djelovanje portala nedvojbeno je važno, što je već prepoznato u dijelu šire javnosti. Međutim, Povjerenstvo dvoji oko toga koliko medij ovoga tipa može doprinijeti afirmaciji odnosno vidljivosti marginalnih skupina i manjinskih prava što je ipak jedan od ključnih kriterija ovog Javnog poziva. Povjerenstvo je svjesno važnosti 'modernizacije' i proaktivnog medijskog djelovanja u praćenju navedenih problema, no u ovom profilu natječaja zbog ograničenih natječajnih sredstava te snažne konkurencije medija koji ipak u značajnijoj mjeri korespondiraju s kriterijima Javnog poziva, medijski projekt nije predložen za potporu.
 
31.
Organizacija: Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura plus
Medij: Neprofitna radijska produkcija – radio emisija „Cenzura“ i radio emisija „Bez Cenzure“
Broj bodova: 725
 
Premda dosadašnja radijska produkcija Udruge ispunjava temeljne profesijske zahtjeve rada u medijima, Povjerenstvu iz plana rada predloženog na predmetnom Natječaju nije bilo sasvim razvidno koje profesionalne novinarske kapacitete će Udruga Cenzura plus uključiti u proizvodnju dviju radijskih emisija. Mišljenje je Povjerenstva da kratke radijske emisije u trajanju od tri minute zbog izabranog formata ne ostavljaju mnogo prostora za raznolikost novinarskih formi i žanrova, a navedene su samo dvije radijske forme: izjava i kratki intervju. Sve predložene emisije vlastita su proizvodnja Udruge na teme: nesudjelovanje mladih u donošenju odluka, upravljanje u javnim tvrtkama, diskriminacija mladih, posebno žena kod zapošljavanja itd. Sve teme koje Udruga Cenzura plus plasira u eter nedvojbeno su društveno i politički relevantne, no s obzirom na njihovu kompleksnost Povjerenstvo dvoji oko toga koliko je moguće obrazovati i informirati slušateljstvo kratkim, trominutnim emisijama.
Radijske emisije „Cenzura“ i „Bez cenzure“ dostupne su širokom krugu slušatelja/-ica jer se emitiraju u udarnom terminu Radio Dalmacije, jednom od najslušanijih radija u Dalmaciji, a dostupne su i na internetskoj stranici Udruge, no Povjerenstvu je bilo teže procijeniti njihov doseg i utjecaj iz ponuđenih podataka u prijavi.
U svjetlu svega navedenog, te u skladu sa zbirnom ocjenom članova/-ica Povjerenstva prema kriterijima Natječaja, medijskom projektu nije predložena dodjela bespovratnih sredstava.
 
32.
Organizacija: Udruga Vizkultura
Medij: Vizkultura.hr
Broj bodova: 710
 
U drugi krug Natječaja za dodjelu sredstava neprofitnim medijima plasirao se veliki broj kvalitetnih medijskih projekata.
Povjerenstvo je dijelom prepoznalo i solidno ocijenilo ovaj medij prema kriterijima profesijskih standarda, udjela vlastite proizvodnje, dosega, dostupnosti i utjecaja medija, te donekle i po pitanju redakcijske demokracije. Primjetno je slabije medij ocijenjen u kategorijama raznolikosti novinarskih formi i žanrova, te broja radnika (što je slabo mjesto i većine ostalih neprofitnih medija). Upravo su nedostaci tematske raznolikosti, manjka širine prilikom odabira i obrade problemskih motiva, potkapacitiranost u široj sistemskoj i društvenoj kontekstualizaciji i razradi fenomena koji dominiraju u sadržajima ovog medija – a koje Povjerenstvo, shodno kriterijima Natječaja, nalazi ključno bitnim – bili od presudne važnosti prilikom konačne procjene i ocjene svakog pojedinačnog medija, pa tako i ovog.
U tom smislu, te u snažnoj konkurenciji neprofitnih medija i uz ograničena sredstva Natječaja, medij nije predložen za potporu. Preporuka je Povjerenstva uredništvu da u perspektivi radi na korekcijama spomenutih slabijih mjesta u programskoj i uređivačkoj shemi medija.
 
33.
Organizacija: Pulska filmska tvornica
Medij: Medionauti – TV emisija
Broj bodova: 701
 
Povjerenstvo prepoznaje društvenu važnost i potencijal televizijske emisije koje bi se bavile ljudskim pravima, participativnosti i razvoju građanskog društva u sustavu u kojem je obrazovanje za demokraciju nedvojbeno manjkavo i nedovoljno zastupljeno na svim društvenim i medijskim razinama. TV emisija koju stvaraju i vode učenici srednjih škola u tom smislu značajan je doprinos promjeni i poboljšanju takve krvne slike društva, s obzirom na to da je namijenjena srednjoškolcima, roditeljima i pedagozima, ali i široj javnosti. Ipak, s obzirom na ograničena sredstva Natječaja, te u snažnoj konkurenciji postojećih neprofitnih medija u svjetlu ključnih kriterija Natječaja (profesijski standardi, raznolikost novinarskih formi i žanrova, doseg i dostupnost medija) Povjerenstvo je ocijenilo da ovaj projekt usmjerenog građanskom odgoju i medijskom opismenjavanju mladih ipak nije u dovoljnoj mjeri ispunio kriterije natječaja da bi osigurao financiranje.
 
34.
Organizacija: Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka (Udruga Polka)
Medij: Aktiviraj Karlovac!
Broj bodova: 698
 
Povjerenstvo izuzetno važnim smatra poticanje društvenog, političkog i medijskog djelovanja kod mlađih generacija i u tom smislu prepoznaje AK kao važnog sudionika u lokalnom društvenom životu te ga vidi kao potencijalno učinkovitu medijsku sponu u procesu političkog i društvenog angažiranja skupine koja od političkog (u užem i širem smislu) djelovanja u pravilu zazire. Pritom je i promicanje ideje community medija, odnosno medija zajednice, posebice pohvalan poduhvat i demonstrira svijest o nužnosti lokalnog djelovanja i bliskog umrežavanja ('misli globalno, djeluj lokalno'). Ipak, premda Povjerenstvo prepoznaje trud, nastojanja i rast u kvaliteti dosadašnjeg (volonterskog) angažmana tima oko projekta Aktiviraj Karlovac, mišljenja je da medijski projekt zasad još uvijek u nedostatnoj mjeri korespondira s ključnim kriterijima Natječaja. Povjerenstvo je medij uglavnom slabije ocijenilo prema kriterijima profesijskih standarda, dosega i dostupnosti i utjecaja medija, kao i (očekivano za poduhvat volonterske biografije) broja radnika. U konačnici, uz ograničena sredstva Natječaja te u izrazito snažnoj ovogodišnjoj medijskoj konkurenciji, medij nije predložen za potporu.
 
35.
Organizacija: Građanska inicijativa „NG-Buntovnici“
Medij: UNITAS Web Radio Nova Gradiška
Broj bodova: 690
 
Povjerenstvo je projekt neprofitnog web radija s kvalitetnim i neovisnim  programom i alternativnim pristupom prepoznalo kao vrijedan prilog demonopolizaciji i pluralizaciji medijske ponude u lokalnoj sredini. Ovaj web radio otvara teme i afirmira sadržaje neprisutne u lokalnom medijskom prostoru i razvija se kao medijska platforma civilnog društva, a program mu obilježava nekonvencionalan pristup informiranju te isticanje doprinosa civilnog društva funkcioniranju životne sredine (posebice kroz emisije kao što su „Glavom kroz zid“ i „Zajedno u bogatstvu različitosti“, financiranih od Fonda za pluralizam medija).
Ipak, Povjerenstvo je prema većini ključnih kriterija Natječaja (profesijski standardi, raznolikost novinarskih formi i žanrova, doseg, dostupnost i utjecaj medija) prepoznalo značajan prostor za unapređenje medija. U tom smislu, te zbog izrazito snažne konkurencije visokokvalitetnih projekata u ovogodišnjem natječaju i ograničenih sredstava Natječaja, ukupna ocjena mediju nije donijela financijsku potporu.
 
36.
Organizacija: Udruga studenata za promicanje kulturnih sadržaja „Ziher“
Medij: Ziher.hr
Broj bodova: 686
 
Premda portal odlikuje inovativan i inventivan način približavanja širokog spektra kulturnih sadržaja mlađoj publici, te dizajn koji posjetitelje portala poziva na interakciju, Povjerenstvo je portal slabije ocijenilo prema kriterijima ispunjavanja profesionalnih standarde, dosega i utjecaja, raznolikosti formi, vlastite proizvodnje i broja radnika. Ipak, s obzirom na činjenicu da medij tek planira profesionalizirati, oformiti i opremiti fizičku redakciju, kao i zaposliti urednike i uvoditi nove forme, uz nastavak edukacije mladih novinara i novinarskih entuzijasta, može se očekivati da će portal uspješno razvijati potencijale i kvalitete kojima raspolaže.        
 
37.
Organizacija: Franjevački svjetovni red, MB Trsat
Medij: Ulične svjetiljke – prvi hrvatski časopis o beskućništvu i srodnim društvenim temama
Broj bodova:  683
 
Povjerenstvo prepoznaje plemenitu ideju i društvenu važnost časopisa koji se kroz proteklih osam godina izlaženja uspio održati i potvrditi kao učinkovit način pomoći beskućnicima kao jednoj od najranjivijih manjinskih skupina. Ipak, Povjerenstvo je ocijenilo da časopis u svom trenutačnom obliku ne korespondira u dovoljnoj mjeri s kriterijima natječaja, posebno kada je riječ o profesionalnim standardima, raznolikosti formi, te dosegu i utjecaju medija. Da svijest o tome postoji i u samoj redakciji svjedoči plan rada medija u kojemu se najavljuje zaokret od volonterskih novinarskih priloga prema profesionalizaciji, kroz zapošljavanje više novinara, grafičkog urednika i lektora, te angažiranje stručnih suradnika različitih profila. Planirani profesionalni redizajn te uvođenje novih rubrika i proširenje tematike otklonit će postojeće manjkavosti i osigurati daljnju održivost časopisa, te osnažiti medij u budućim sličnim natječajima.   
 
38.
Organizacija: Udruga Metamedij
Medij: Kulturistra – Internetski portal o kulturi Istarske županije
Broj bodova: 660
 
Povjerenstvo Kulturistru prepoznaje kao važan informacijski servis koji agilno informira o kulturnim događanjima u Istri i šire kroz širok spektar novinarskih formi. Pored specijaliziranih rubrika posvećenih likovnoj umjetnosti, glazbi, književnosti i kazalištu, portal obrađuje i teme vezane uz kulturne politike, civilno društvo, nezavisnu kulturnu scenu, urbanizam i druge i važan je informacijski punkt za lokalnu kulturnu proizvodnju i „konzumaciju“.
Premda Povjerenstvo prepoznaje izuzetno velik problem tematske i geografske marginalizacije medija ovoga tipa te ih smatra nedvojbeno vrijednim financijske podrške, u izuzetno snažnoj ovogodišnjoj medijskoj konkurenciji te zbog ograničenih sredstava Natječaja, portal se nije kvalificirao za financijsku potporu.
 
39.
Organizacija: Info zona
Medij: Infozona.hr
Informativni gradski portal za mlade u Splitu posvećen društveno-političkoj problematici te kulturi mladih i aktivizmu mladih Povjerenstvo je ocijenilo kao vrijedan projekt koji kvalitetno informira ciljanu publiku o svim najvažnijim aspektima s područja obrazovanja, zapošljavanja, socijalne politike, zdravstvene zaštite, mobilnosti, kulture i aktivizma mladih, te prati provedbu gradskih i državnih programa za mlade.
Ipak, usprkos prepoznatim društvenim potencijalima medija, Povjerenstvo je ocijenilo da medij ostavlja mnogo prostora za unapređenje prema ključnim kriterijima Natječaja, kao što su profesionalni standardi, doseg, dostupnost i utjecaj medija, redakcijska demokracija, raznolikost forma i žanrova te vlastite proizvodnje sadržaja. U tom smislu, te u ovogodišnjoj snažnoj medijskoj konkurenciji i uz ograničena sredstva Natječaja, medij nije predložen za potporu.