Odbijeni programi - Otkup knjiga (pregled sa stanjem 27.11.2015.)