Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju Upisnika i evidencije o prometu kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU
UPISNIKA I EVIDENCIJE O PROMETU KULTURNIM DOBRIMA
I DRUGIM KULTURNIM PREDMETIMA KOJI IMAJU UMJETNIČKO,
POVIJESNO, ARHEOLOŠKO I DRUGO ZNAČENJE
 
1. travnja 2015. godine
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje.

     Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja i sadržaj Upisnika fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje te način vođenja i sadržaj evidencije nabave i prodaje te drugih pravnih poslova vezanih uz navedena kulturna dobra i kulturne predmete.

     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.

     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: bastina2015@min-kulture.hr najkasnije do 16. travnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.