Natječaj za imenovanje pomoćnika intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

 

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i člancima 38., 39., 43., 44., 45. i 46. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica  r a s p i s u j e
 
 
N A T J E ČA J
ZA  IMENOVANJE POMOĆNIKA INTENDANTA HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU
 
 
 
1. POMOĆNIK INTENDANTA – POSLOVNI RAVNATELJ (Ž/M)
 
            Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja
ispunjava sljedeće uvjete:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH): s područja društvenih znanosti;
- tri godine radnog staža;
- znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
            Pomoćnika intendantice- poslovnog ravnatelja imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.
           
            Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15,  Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 
2. POMOĆNIK INTENDANTA – RAVNATELJ OPERE (Ž/M)
  
            Za pomoćnika intendanta-ravnatelja Opere može biti imenovana osoba koja ispunjava
sljedeće uvjete:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH), s područja humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;
-        znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
            Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svog rada.
 
            Pomoćnika intendantice- ravnatelja Opere imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.
 
            Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15,  Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Opere - ne otvaraj.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 
3. POMOĆNIK INTENDANTA – RAVNATELJ DRAME (Ž/M)
 
            Za pomoćnika intendanta-ravnatelja Drame može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH), s područja humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području kazališne umjetnosti;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;
-        znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
            Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.
 
            Pomoćnika intendantice- ravnatelja Drame imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.
 
            Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15,  Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Drame - ne otvaraj.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 

4. POMOĆNIK INTENDANTA – RAVNATELJ BALETA (Ž/M)
 
            Za pomoćnika intendanta-ravnatelja Baleta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH) s područja humanističkih znanosti ili umjetničkog područja ili da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne kazališne umjetnosti;
- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;
 - znanje najmanje jednog stranog jezika.
 
            Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.
 
            Pomoćnika intendantice- ravnatelja Baleta imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendantice na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.
 
            Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15,  Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Baleta - ne otvaraj.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 


Objava, 26.11.2014.