Arhiva 2012.-2013.

Sažetak 9. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane od 4. do 8. studenog 2013. godine
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je na svojoj 9. sjednici prema postojećim Kriterijima za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa i smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa razmatralo i vrednovalo programe muzejsko-galerijske djelatnosti pristiglih osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2014. godini. Definiran je prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti koji će se dostaviti ministrici kulture. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu ukupno je pristiglo 1022 programa muzejsko-galerijske djelatnosti, od čega je 35 programa prijavljeno za trogodišnje financiranje. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 65.849.078,02 kn.
Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
 • programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
 • programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija – ukupno 30 programa
 • programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
 • Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2014. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano uz Sustav muzeja, restauraciju muzejske građe odnosno ponude restauratora i konzervatora i dr., s obzirom kako su se kroz programe za 2014. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko-galerijskoj djelatnosti
 • pojedini programi prijavljeni na trogodišnje financiranje, koji su ocijenjeni kao kvalitetni, no nisu zadovoljili elemente trogodišnjeg planiranja (nije priložen detaljan opis programa, plan realizacije i troškovnik po fazama, nije priložen strateški plan ili je riječ o programima redovne djelatnosti) prebačeni su na jednogodišnje financiranje
 • za 6 programa je utvrđeno da pripadaju programskoj djelatnosti Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti te je Vijeće predmete proslijedilo na razmatranje nadležnom Vijeću
 • Muzej grada Crikvenice odustao je od prijavljenog programa „Međunarodni arheološki kolokvije Rimske keramičarske i staklarske radionice: proizvodnja i trgovina jadranskim prostorom“ te ga Vijeće nije razmatralo
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo zamolbu Grada Đurđevca za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja grada Đurđevca, nastavno na zaključak Gradskog vijeće Grada Đurđevaca sa 3. sjednice održane 11. listopada 2013. godine a vezano uz pokretanje postupka za osnivanje javne ustanove Muzeja grada Đurđevca izdvajanjem muzejsko-galerijske jedinice Galerija Stari grad koja djeluje u okviru ustanove Centar za kulturu Đurđevac. Zamolbi je priložen dokument Kronologija i djelatnost muzejsko-galerijske jedinice Centra za kulturu Đurđevac, Galerija Stari grad. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo izdvajanje muzejsko-galerijske jedinice Galerije Stari grad iz Centra za kulturu Đurđevac te je utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja grada Đurđevca.
 
Grad Prelog je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Zamolbi je priložena Odluka o osnivanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, pregled jednog dijela građe od ukupno 900 umjetnina iz donacije dr. sc. Matije Berljaka, fundusa budućeg muzeja i popis potrebnog namještaja i opreme. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Grada Preloga za osnivanje Muzeja Croata insulanus Grada Preloga i osnovalo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Croata insulanus Grada Preloga u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, dr. sc. Jacqueline Balen, ravnateljica, Arheološki muzej u Zagrebu i Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.
 
Razmatrana je zamolba Općine Kneževi Vinogradi za suglasnosti za prijenosom osnivačkih prava Zavičajnog muzeja „Baranyai Julia“ Zmajeva na Muzej Slavonije, Osijek. Hrvatsko muzejsko vijeće će dostaviti zamolbu Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture za mišljenjem vezano za prijenos osnivačkih prava Zavičajnog muzeja „Baranyai Julia“ Zmajeva na Muzej Slavonije, Osijek te će po dostavi navedenog dati mišljenje po temi.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je dalo suglasnost prijedlogu Sveučilišta u Zadru, Odjel za arheologiju za trajnom pohranom arheološkog materijala pronađenog tijekom istraživanja neolitičkog lokaliteta Crno Vrilo u Arheološkom muzeju u Zadru.
 
Podržana je zamolba Arheološkog muzeja u Zagrebu za otkupom arheoloških predmeta te zamolba Muzeja grada Zagreba za otkupom muzejske građe zagrebačke provenijencije.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika sa sastanka održanog 28. listopada 2013. godine te temeljem zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 29. listopada 2013. godine, predložilo ministrici kulture napredovanja u muzejskoj struci.

 

Sažetak 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 30. rujna 2013. godine u Alkarskim dvorima u Sinju i 16. listopada 2013. godine u Ministarstvu kulture
 

U sklopu održavanja 8. sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je  29. rujna 2013. godine obišlo Karmel sv. Ilije na Buškom jezeru gdje je razgledan Karmel u kojemu se prikuplja i čuva vrijedna kulturna baština s područja Bosne i Hercegovine. U Tomislavgradu su članovi Hrvatskog muzejskog vijeća obišli Galeriju Virgilija Nevjestića te Franjevački samostan Tomislavgrad i Muzej "Fra Jozo Križić" koji čuva vrijednu sakralnu, arheološku, etnografsku, kulturno-povijesnu i afričku zbirku. U Livnu je posjećen Franjevački samostan Gorica Livno, samostan i crkva sv. Petra i Pavla te Franjevački muzej i galerija.
 
U Sinju je Hrvatsko muzejsko vijeće obišlo Muzej Cetinske krajine, Galeriju Sikirica i Franjevačku zbirku Čudotvorne Gospe Sinjske, te u Općini Ružić Župni muzej Gradac, crkvu Presvetog Otkupitelja – mauzolej Meštrović u sklopu kojega se nalazi novootvoreni centar za prijem posjetitelja i muzejski dućan, te Antimalaričnu stanica i školu koje su izgrađene prema idejnom projektu Ivana Meštrovića koji je i sufinancirao izgradnju.
U Drnišu je uz vodstvo Joška Zaninovića, ravnatelja posjećen Gradski muzej Drniš te pregledane prostorije predviđene za stalni postav.
U Kninu je u pratnji gradonačelnice Grada Knina Josipe Rimac, ravnatelja Zvonimira Jelića i kustosa Kninskog muzeja Knin, načelnika susjednih općina Promine Tihomira Budanka, Kistanja Gorana Reljića, Ervenika Predraga Burze i Biskupije Ognjena Vukmirovića te Vinka Peračića ARP održan sastanak o mogućnostima jače umreženosti i razvoja kninskog područja te prezentacije bogate kulturno-povijesne i prirodne baštine. Na sastanku je održana prezentacija „Idejni projekt Kninski muzej“. Svi prisutni su obišli prostorije Kninskog muzeja na Tvrđavi te je Vijeće je informirano o planovima za daljnje uređenje muzeja.
 
U sklop 8. sjednice prezentiran je prvonagrađeni natječajni rad na pozivnom natječaju likovnog postava Muzeja Alke, autorice Nikoline Jelavić Mitrović. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prvonagrađeni rad kao podlogu za izradu idejnog i izvedbenog projekta stalnog postava Muzeja Alke, uz preporuku uvažavanja primjedbi Povjerenstva za izbor idejnog rješenja postava Muzeja Alke od 28. lipnja 2013. godine. Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Povjerenstvo za nadzor realizacije stalnog postava Muzeja Alke u sastavu: mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice, mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća, Eva Brunović, voditeljica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost Ministarstva kulture i Marina Viculin, ravnateljica Galerije Klovićevi dvori.
 
Prezentiran je i idejni koncept stalnog postava izložbenog postava Gradskog muzeja Drniš. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo nastojanja djelatnika Gradskog muzeja Drniš u pripremama budućeg stalnog postava. U cilju kvalitetne izvedbe budućeg stalnog postava Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo Gradskom muzeju Drniš suradnju s matičnim muzejima.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo zamolbu Gradskog muzeja Varaždin za otkupom muzejske građe i zamolbu Muzeja Valpovštine za otkupom poštanske korespondencije Normann-Prandau. Također je podržana zamolba Muzeja suvremene umjetnosti za dodatnim financijskim sredstvima za Retrospektivnu izložbu Vojina Bakića.
 
Prihvaćene su recenzije koncepta stalnog izložbenog postava za Muzej Apoksiomena u  Malom Lošinju. S obzirom na nedovoljno razrađen muzeološki dio, Hrvatsko muzejsko vijeće je Hrvatskom restauratorskom zavodu kao nositelju projekta predložilo da u suradnji s Katedrom za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu angažira osobu za razradu muzeološke koncepcije.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je na znanje primilo nacrt Strategije digitalizacije kulturne baštine 2020 koji je izradila Radna skupina za izradu Strategije te je raspravljalo i o projektu izrade nacionalnog kataložnog pravilnika na temelju informacije koju je pripremila Tinka Katić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 


Sažetak 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 17. srpnja 2013. godine
 

Na 7. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prihvaćen je nacrt prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima koje je izradilo Stručno povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima i pratećih pravilnika te niz muzejskih stručnjaka koji su povremeno bili uključeni u rad Povjerenstva.
           
Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i prihvatilo Kriterije za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa osnovom kojih će se valorizirati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa za 2014. godinu. Kriteriji su dostupni na https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=8191.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je dalo suglasnost prijedlogu Gradskog muzeja Varaždin za trajnom pohranom arheološke građe pronađene tijekom sondažnih arheoloških istraživanja pokraj crkve sv. Križa u Križovljanu u Gradskom muzeju Varaždin te prijedlogu Arheološkog muzeja u Splitu za trajnom pohranom arheološkog materijala pronađenog tijekom zaštitnih istraživanja nekropole Salone na lokaciji Solin – Smiljanovac u Arheološkom muzeju u Splitu. Dana jesuglasnost da se 16 kamenih ulomaka okvira grba biskupa Luke Baratine iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja spoje s ostatkom grba te da se trajno predaju u vlasništvo Franjevačkog samostana Kloštar Ivanić.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće nije podržalo zamolbu Gradskog muzeja Makarska za odobrenjem za prodaju četiri predmeta iz fundusa Kulturno-povijesne zbirke Gradskog muzeja Makarska.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o očitovanju Hrvatskog povijesnog muzeja po temi razrade muzeološke koncepcije stalnog postava Hrvatskog povijesnog muzeja a nastavno na primjedbe i naputke Hrvatskog muzejskog vijeća iznesene tijekom Konstituirajuće sjednice od 17. srpnja 2012. godine. Očitovanje je dostavljeno na traženje pomoćnice ministrice mr. sc. Vesne Jurić Bulatović.

Podržana je zamolba Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb za otkupom namještaja, ugrađenih slika, goblena i keramike iz 1920., gramofona u ormariću te 70 arhitektonskih fotografija Građevinskog poduzetništva „Pollak & Bornstein“ iz Zagreba.
 


Sažetak 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 18. travnja 2013. godine
           
 
Na 6. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prezentirana je koncepcija uređenja Muzeja Sinjske alke i prostora Alkarskih dvora u muzejskoj funkciji stalnog postava alkarskog muzeja autora dr. sc. Joška Belamarića i dr. sc. Ante Miloševića. Hrvatsko muzejsko vijeće razmotrilo je prezentiranu muzeološku koncepciju i istu prihvatilo kao stručnu podlogu za razradu scenarija koji će biti podloga za prijedlog likovnog scenarija stalnog postava Muzeja alke. Stručni tim Muzeja alke je upućen na uvažavanje primjedaba recenzenta dr. sc. Darka Babića, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prezentirana je muzeološka koncepcija stalnog postava Arheološkog muzeja Istre autora Darka Komše, višeg kustosa, dr. sc. Kristine Mihovilić, muzejske savjetnice, dr. sc. Alke Starac, muzejske savjetnice, Željka Ujčića, višeg kustosa , dr. sc. Tatjana Bradara, više kustosice i Ondine Krnjak, više kustosice. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju stalnog postava Arheološkog muzeja Istre u Puli.

U nastavku sjednice razmatrane su zamolbe za trajnom pohranom Gradskog muzeja Vinkovci, trajna pohrana arheološke građe – ostava srebrnih posuda i drugih predmeta iz Duge ulice 26 u Vinkovcima, za koje je zatraženo detaljno obrazloženje o sigurnosnim i mikroklimatskim uvjetima u kojima se navedena građa planira pohraniti te Konzervatorskog odjela u Varaždinu, Trajna pohrana arheološke građe pronađene pokraj crkve sv. Križa u Križovljanu za koje je zatraženo očitovanje u vezi mogućnosti i uvjeta trajne pohrane arheološke građe u Gradskom muzeju Varaždin.

Podržane su zamolbe za otkupom muzejske građe Muzeja suvremene umjetnosti, Zagreb, Otkup radova Stjepana Bukovine, Narodnog muzeja Zadar, Otkup zbirke obitelji Borelli i Muzeja triljskog kraja, Trilj, Otkup arheološke građe.

Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem mišljenja Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za pohranu svečanog zastora Vlaha Bukovca „Hrvatski preporod“ Hrvatskog narodnog kazališta u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu predložilo da se isti pohrani u Muzeju suvremene umjetnosti, Zagreb.

Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja za povijest medicine i farmacije HAZU. Utvrđeno je da sukladno članku 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Hrvatskog muzeja povijesti medicine i farmacije HAZU. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Hrvatsku akademiju na uvažavanje i provedbu zaključaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja za povijest medicine i farmacije HAZU.

Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika sa sastanka održanog 15. travnja 2013. godine te temeljem zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 16. travnja 2013. godine, predložilo ministrici kulture napredovanja u muzejskoj struci.

Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje Izvješće Povjerenstva Ministarstva kulture o provedenom stručnom nadzoru nad radom Muzeja Hrvatskog zagorja u skladu s člankom 33. Zakona o muzejima (NN, br. 142/98 i 65/09) i članka 6. Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN, br. 120/02 i 82/06) te Izvješće Hrvatskog povijesnog muzeja provedenom stručnom nadzoru u Dubrovačkim muzejima, Kulturno-povijesni muzej i Pomorski muzej i Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu.

Pomoćnica ministrice Vesna Jurić Bulatović je izvijestila Hrvatsko muzejsko vijeće kako je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture. Za privremenog ravnatelja je imenovan Dražen Alerić.

Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje zapisnik sa sastanka Povjerenstva za praćenje statusa i daljnjeg razvoja Hrvatskog željezničkog muzeja, HT muzeja i Muzeja policije Hrvatskog muzejskog vijeća po temi statusa i daljnjeg razvoja HT muzeja te Hrvatskog željezničkog muzeja.
 


Sažetak 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 15. siječnja 2013. godine
 
Na 5. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća razmatrani su prijedlozi sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 26. listopada 2012. godine kao i prijedlozi sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskog struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskog tehničara i višega fotografa održanog 26. listopada 2012. u Ministarstvu kulture.
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uputila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja za povijest medicine i farmacije HAZU. Zamolbi je priložen preliminarni prijedlog projekta Hrvatskog muzeja za povijest medicinskih znanosti. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za osnivanje Hrvatskog muzeja za povijest medicine i farmacije HAZU i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Hrvatskog muzeja za povijest medicine i farmacije HAZU u Zagrebu u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Željka Kolveshi, prof., muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba i Tereza Teklić, prof., stručna savjetnica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnosti, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.
 
U nastavku sjednice raspravljano je o zamolbi Grada Dubrovnika za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rada. Zamolbi je priložen Prijedlog dugoročne Strategije stručnog razvoja muzejske djelatnosti s programskom razradom za Muzej suvremene povijesti Dubrovačkih muzeja – budući Muzej Domovinskog rata, Odluka o osnivanju Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik i Zaključak o pokretanju postupka osnivanja Muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako iz priložene dokumentacije nije razvidno koja građa bi trebala biti podloga za osnivanje Muzeja Domovinskog rata te je zatraženo dodatno obrazloženje o navedenom kao i odluke osnivača i Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja o izdvajanju Muzeja suvremene povijesti kao podloge za osnivanje Muzeja Domovinskog rata. Po dostavi navedenog Vijeće će dati mišljenje po temi. Hrvatsko muzejsko vijeće ponovno je raspravljalo o zamolbi Grada Dubrovnika a vezano za pripajanje Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik i Doma Marina Držića Dubrovačkim muzejima kao i Strategiju razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja 2010. – 2013. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako cit. Strategija ne sagledava cjeloviti stručni razvoj i programsku razradu svih organizacijskih jedinica te kako Strategija razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja 2010. – 2013. ne može biti podloga za raspravu o trenutnom stanju Dubrovačkih muzeja. Po dostavi Strateškog plana 2013. – 2015. Vijeće će dati mišljenje po temi.
Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje dopis Luke Piplice i niza kulturnih djelatnika i ustanova u kulturi za obrazloženje odluke o imenovanju ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Umjetničke galerije Dubrovnik upućen Gradu Dubrovniku, Gradskom vijeću i Odboru za izbor i imenovanje. Vijeće je iskazalo vjeru da se odluke o imenovanjima donose u skladu s predloženim planovima rada kandidata, posebice radi važnosti i očuvanja digniteta muzejske struke, te smatra kako bi se prilikom imenovanja trebala uvažiti stručna mišljenja nadležnih vijeća.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je dalo suglasnost prijedlogu Gradskog muzeja Požega za trajnom pohranom arheoloških nalaza s lokaliteta Vlatkovac kod Čaglina, lokaliteta Kaptol - Gradci te s lokaliteta u okolici sela Alilovci u Gradskom muzej Požega.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je pokrenulo postupak definiranja nacrta prijedloga za izmjenu i dopunu Zakona o muzejima i pratećih pravilnika. Vijeće je imenovalo Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima i pratećih pravilnika u sastavu: prof. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc. Snježana Pintarić, ravnateljica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, dr. sc. Marina Viculin, ravnateljica, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, mr. sc. Tomislav Jelić, načelnik, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Uprava za pravne i financijske poslove i Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture, da pripremi nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o muzejima i pratećih pravilnika. Hrvatsko muzejsko vijeće je također raspravljalo o statusu i daljnjem razvoju Hrvatskog željezničkog muzeja i HT muzeja, kao i prijedlogu koncepta Promocijskog policijskog centra u sklopu koje bi trebao djelovati i Muzej policije. Vijeće je osnovalo zajedničko Povjerenstvo za praćenje statusa i daljnjeg razvoja Hrvatskog željezničkog muzeja, HT muzeja i Muzeja Policije u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzeja za umjetnosti i obrt, Zagreb, Željka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba, Markita Franulić, ravnateljica, Tehnički muzej, Zagreb, mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministrica, Ranka Saračević-Wurth, načelnica, Sektor za zaštitu kulturne baštine, Uprava za zaštitu kulturne baštine i Eva Brunović, voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti, Ministarstvo kulture.
 
U nastavku sjednice pomoćnica ministrice V. Jurić Bulatović je izvijestila Hrvatsko muzejsko vijeće o tijeku radova na dovršetku 1. faze stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar u Dvorcu Eltz kao i o sastanku koji je u Vukovaru održan 12. siječnja 2013. godine. Napomenula je da je dovršetak i otvorenje 1. faze stalnog postava predviđen za 25. siječnja 2013. te da će iz Dvorca Eltz simbolično započeti ovogodišnja manifestacija Noć muzeja. S obzirom na činjenicu da postav Gradskog muzeja Vukovar najvećim dijelom mora biti gotov do kraja lipnja ove godine, V. Jurić Bulatović je predložila osnivanje Stručnog povjerenstva za praćenja rada na izvedbi stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar. Hrvatsko muzejsko vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za praćenja rada na izvedbi stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzeja za umjetnost i obrt, dr. sc. Jacqueline Balen, ravnateljica, Arheološki muzej u Zagrebu i Grgur Marko Ivanković, prof., ravnatelj, Muzej Slavonije, Osijek.
 
D. Osrečki Jakelić je izvijestila Hrvatsko muzejsko vijeće o nedovoljnoj pripremljenosti određenog broja kandidata na zadnjim ispitnim rokovima za polaganje stručnih ispita za zvanje kustosa kao i za zvanje dokumentarista, muzejskog pedagoga, informatičara, restauratora, preparatora, muzejskog tehničara i fotografa održanim u Muzejskom dokumentacijskom centru. Sukladno tome, Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo zaključak da se od Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos, Povjerenstva za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar i fotograf te Muzejskog dokumentacijskog centra zatraži izvještaj za 2011. i 2012. godinu o broju kandidata koju su pristupili stručnim ispitima za muzejska zvanja, broju kandidata koji su ispit položili odnosno nisu položili te statistiku ocjena kao i podatke o visini naknade za polaganje stručnog ispita za muzejska zvanja.
 
                  
Sažetak 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane od 15. do 19. listopada 2012.   

Hrvatsko muzejsko vijeće na svojoj 4. sjednici prema postojećim kriterijima za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa, smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa vrednovalo programe muzejske-galerijske djelatnosti. Definiran je prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu koji će se dostaviti ministrici kulture. Na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske pristiglo je 1016 programa muzejsko-galerijske djelatnosti, od čega je 103 programa prijavljeno za trogodišnje financiranje. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 59.070.816,97 kn.Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
 

 • programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
 • programe otkupa muzeja i galerija kojima osnivač nije država Hrvatsko muzejsko vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija – ukupno 20 programa
 • programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
 • Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2013. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano uz Sustav muzeja i dr., s obzirom kako su se kroz programe za 2013. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko-galerijskoj djelatnosti
 • pojedini programi prijavljeni na trogodišnje financiranje, koji su ocijenjeni kao kvalitetni, no nisu zadovoljili elemente trogodišnjeg planiranja (nije priložen detaljan opis programa, plan realizacije i troškovnik po fazama, nije priložen strateški plan ili je riječ o programima redovne djelatnosti) prebačeni su na jednogodišnje financiranje


Sažetak 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 5. listopada 2012. godine

Na 3. sjednici Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije Sikirica kao muzejske ustanove u sastavu Kulturnog središta Sinj u Sinju. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako postoje stručni uvjeti sukladno članku 17. Zakona o muzejima za osnivanje Galerije Sikirica kao muzejske ustanove u sastavu Kulturnog središta Sinj.

U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem članka 2. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća imenovalo Stručna povjerenstva za viša zvanja. Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika imenovano je u sastavu: mr. sc. Snježana Pintarić, predsjednica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Milvana Arko Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka, dr. sc. Željko Demo, Arheološki muzej u Zagrebu, Vesna Zorić, Etnografski muzej, Zagreb, Miroslav Gašparović, Muzeja za umjetnosti i obrt, Zagreb, Lidija Roje Depo, Gliptoteka HAZU, Zagreb i Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb. Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova stručnog muzejskog osoblja koje ostvaruje ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg fotografa, višeg muzejskog tehničara i višeg preparatora imenovano je u sastavu: Vesna Dakić Horvat, predsjednica, Tehnički muzej, Zagreb, Milica Đilas, Muzej suvremene i moderne umjetnosti, Rijeka, Damir Doračić, Arheološki muzej u Zagrebu, Srećko Budek, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb i Elvira Šarić Kostić, Muzeja grada Splita.

Evaluirani su i strateški planovi muzejskih ustanova kojima su osnivači gradovi, županije, općine i dr. Ministarstvo kulture je u 2012. godini propisalo obavezu prilaganja izrade plana uz prijavu trogodišnjih programa/projekata na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Kriterije za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa osnovom kojih će se valorizirati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2013. godinu. Kriteriji su dostupni na
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=8191 .


Sažetak 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 13. rujna 2012. godine

Na 2. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća evaluirani su strateški planovi muzejskih ustanova kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska. Ministarstvo kulture je u 2012. godini propisalo obavezu izrade strateškog plana za javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatske, a koje prijavljuju programe/projekte na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2013. godinu. Pristigle strateške planove Hrvatsko muzejsko vijeće evaluiralo je i ocijenilo sukladno Evaluacijskom obrascu za strateške planove kulturnih ustanova i organizacija koji je pripremila stručna služba Ministarstva kulture uz kratko obrazloženje odnosno ocjenu za svaku ustanovu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika donesene na sastanku održanom 5. rujna 2012. godine u Ministarstvu kulture.

Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je izmjenu u sastavu Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije Sikirica u sastavu Kulturno umjetničkog središta Sinj u Sinju povjerenstva kako slijedi: Antonija Modrušan, ravnateljica Gradske galerije likovnih umjetnosti Galerija Svetog Krševana, Božo Majstorović, muzejski savjetnik, Galerija umjetnina, Split i i Eva Brunović, dipl.pov.umj., voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.


Sažetak konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 17. srpnja 2012.   
  
Konstituirajuću sjednicu je otvorio zamjenik ministrice kulture prof. Berislav Šipuš pozdravivši predsjednicu i članove novoimenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća. Istaknuo je kako Hrvatsko muzejsko vijeće očekuju mnoge važne odluke prije svega vezane za nove investicijske projekte od nacionalne važnosti koji će dijelom biti predstavljeni i na ovoj sjednici. Obavijestio je kako je tijekom tehničke misije projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ predstavnica Razvojne banke Vijeća Europe početkom srpnja ove godine bila iznimno zadovoljna radovima na terenu te je pohvalila do sada realizirano. Napomenuo je i da će budući Muzej Apoksiomena u jednakom omjeru financirati Grad Mali Lošinj i Ministarstvo kulture te da će se znatan dio predviđenih sredstava za realizaciju osigurati u sljedećoj godini. Vezano za izgradnju novog Hrvatskog povijesnog muzeja istaknuo je da se početak radova očekuje već ove godine.

Mr.sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice je uvodno pozdravila novi saziv Hrvatskog muzejskog vijeća i iskazala zahvalu dosadašnjim članovima i predsjedniku  HMV Vinku Iviću. Istaknula je kako su članovi  novoimenovanog Hrvatskog muzejskog vijeće, istaknuti muzejski stručnjaci koji su svojim dosadašnjim radom dali doprinos muzejskoj struci te će s obzirom na nove projekte, novu muzejsku praksu i drugo svojom stručnošću uvelike pridonijeti daljnjem razvoju muzejske djelatnosti kao i dati nove impulse snažnijem razvoju muzejske djelatnosti. Također, istaknula je važnost definiranja uvjeta za stručna napredovanja u muzejskoj struci, kroz izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci i Zakona o muzejima, kako bi se omogućilo lakše fluktuiranje kadrova  i njihovo napredovanje u muzejskoj struci.

Predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća mr.sc. Dubravka Osrečki Jakelić se zahvalila na ukazanom povjerenju te je istaknula želju za uspješnim rješavanjem mnogih problema u muzejskoj struci. Napomenula je da se i profil same struke tijekom godina promijenio i da su prisutne mnoge alternativne ustanove, crkvene zbirke te privatni muzeji koje također treba sagledati i stručno potpomoći. Također je istaknula da su tijekom proteklih godina doneseni mnogi stručni kriteriji na kojima će se i nadalje ustrajati dok će neke dijelove Zakona o muzejima i određenih pravilnika trebati mijenjati s obzirom na zastarjelost istih. Vijeće će također do jeseni pripremiti Plan rada te se od članova očekuju stručne podloge po temama.

Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Poslovnik o radu.  

U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prijedloge sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 23. travnja 2012. godine u Ministarstvu kulture koje je Povjerenstvo predložilo za unaprjeđenje te prijedloge za ne unaprjeđenje onih osoba koje ne zadovoljavaju zakonske uvjete za unaprjeđenje. Hrvatsko muzejsko vijeće nije prihvatilo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika koji ne ispunjavaju uvjet objavljenih stručnih ili znanstvenih radova i uputilo je Povjerenstvo na ponovno razmatranje zamolbi kandidata koji nisu bili preporučeni za unaprjeđenje u stručno muzejsko zvanje viši kustos odnosno muzejski savjetnik.

Prihvaćeni su prijedlozi sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa održanog 24. travnja 2012. godine u Ministarstvu kulture.

Na sjednici je prezentirana muzeološka koncepcija stalnog postava:
- Hrvatskog povijesnog muzeja koju su održale Ankica Pandžić, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja te autorice muzeološke koncepcije mr. sc. Jelena Borošak-Marijanović, muzejska savjetnica, Ela Jurdana, muzejska savjetnica i Nataša Mataušić, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej. A. Pandžić je uvodno izvijestila kako je zgradu bivše Tvornice duhana u Klaićevoj ulici u Zagrebu Vlada Republike Hrvatske 2007. godine kupila za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja. Ukupna površina predviđena za stalni postav Muzeja iznosi 2.013 m² te će se kroz sedamnaest tematskih i kronološko-tematskih cjelina prezentirati važne pojavnosti i procesi u hrvatskoj povijesti i kulturi od ranog srednjeg vijeka do suvremenosti s naglaskom na razdoblju novije povijesti, a posebice na 19. i 20. stoljeću. Primjedbe recenzenata najviše bile usmjerene na prezentaciju 20. stoljeća zbog čega je u svibnju ove godine i organiziran okrugli stol na temu budućeg stalnog postava Hrvatskog povijesnog muzeja. Po prezentaciji i raspravi po temi Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju stalnog postava Hrvatskog povijesnog muzeja i uputilo Hrvatski povijesni muzej na uvažavanje primjedaba i naputaka Hrvatskog muzejskog vijeća. Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo za praćenje provedbe muzeološke koncepcije Hrvatskog povijesnog muzeja u sastavu: Vinko Ivić, prof., ravnatelj, Muzej grada Zagreba, prof. dr. sc. Žarka Vujić, Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Jaqueline Balen, ravnateljica, Arheološki muzej u Zagrebu, Muzej grada Zagreba i Eva Brunović, dipl.pov.umj., voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture;

I prezentacije idejnog rješenja likovnog postava:
- Gradskog muzeja Vukovar – Dvorac Eltz koju su održale Ruža Marić, ravnateljica, Gradski muzej Vukovar i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica, autorica likovnog postava. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentirano idejno rješenje likovnog postava Gradskog muzeja Vukovar i odobrilo muzeološku koncepciju stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar. Otvorenje Gradskog muzeja Vukovar predviđeno za kraj ove godine.

- Muzeja Vučedolske kulture koju je održao autor muzeološke koncepcije prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentirano idejno rješenje likovnog postava Muzeja Vučedolske kulture i odobrilo muzeološku koncepciju stalnog postava Muzeja Vučedolske kulture.

U nastavku sjednice su Iskra Karniš Vidovič, autorica koncepcije stalnog izložbenog prostora, viša konzervatorica, Hrvatski restauratorski zavod i dr. sc. Idis Turato, autor arhitektonskog projekta izložbenog postava održali prezentaciju stalnog izložbenog postava za Muzej Apoksiomena u Malom Lošinju. Uvodno je o projektu izvijestio Miljenko Domijan, koordinator projekta praćenja konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi Apoksiomena. Budući Muzej Apoksiomena smjestit će se u palači Kvarner u Gradu Mali Lošinj, a prezentirat će kip Apoksiomena nakon završenih konzervatorsko-restauratorskih radova i istraživanja na ukupno 190 m² izložbenog prostora na tri etaže. Tematski će se kroz pet izložbenih prostorija između ostalog prikazati arheološka podvodna istraživanja lošinjskog podmorja, tehnike izrade kipa, organski materijal pronađen u unutrašnjosti kipa, komparativni primjeri, itd. S obzirom na kapacitet prostora, količinu izložbenih sadržaja i reguliranje mikroklimatskih uvjeta predviđeno je ograničenje broja posjetitelja, koji mogu boraviti u jednom izložbenom prostoru, na najviše 15 do 20.  M. Domijan je izvijestio kako su radovi na zgradi ugovoreni te su u tijeku. Pravna služba Ministarstva kulture izrađuje formalno-pravni okvir za osnivanje ustanove koji će biti gotov do siječnja 2013.g., a osnivačka prava će u istom omjeru imati Ministarstvo kulture i Grad Mali Lošinj. Otvaranje muzeja je predviđeno u srpnju 2013. godine. Hrvatsko muzejsko vijeće je pohvalilo prezentiranu koncepciju budućeg Muzeja Apoksiomena u Gradu Malom Lošinju i zatražilo izradu tri muzeološko-muzeografske recenzije autora Andra Krstulovića Opare, prof., dr.sc.Jacqueline Balen i Miroslava Gašparovića, prof.  Vijeće će nastaviti nadalje pratiti adaptaciju zgrade Kvarner, postupak osnutka Muzeja Apoksiomena i realizaciju stalnog postava.

Grad Sinj je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije Sikirica u sastavu Kulturno umjetničkog središta Sinj u Sinju. Zamolbi je priložen Ugovor o darivanju umjetnina sklopljen između g. S. Sikirice i Grada Sinja, Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen između Viteško alkarskog društva Sinj i Grada Sinja te kataloški popis umjetnina i foto-dokumentacija. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Grada Sinja za osnivanje Galerije Sikirica u sastavu Kulturno umjetničkog središta Sinj u Sinju i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Galerije Sikirica u sastavu Kulturno umjetničkog središta Sinj u Sinju u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice, Ministarstvo kulture i Eva Brunović, dipl.pov.umj., voditeljica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.

Hrvatsko muzejsko vijeće imenovalo je mr.sc. Dubravku Osrečki Jakelić, predsjednicu Hrvatskog muzejskog vijeća predstavnikom Hrvatskog muzejskog vijeća u Hrvatskom vijeću za kulturna dobra.

Podržana je i zamolba Muzeja grada Splita za otkup slike Emanuela Vidovića, Slavka Tomerlina i Rudolfa Bunka. Dana je suglasnost da se arheološka građa s lokaliteta Ježdovac trajno pohrani u Muzej grada Zagreba. Vezano uz zamolbu Hrvatskog narodnog kazališta i trajnu pohranu svečanog zastora Vlaha Bukovca „Hrvatski preporod“, Hrvatsko muzejsko vijeće je osnovalo Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za pohranu svečanog zastora u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu u sastavu: Iva Čukman, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Antonina Srša, restauratorica savjetnica, Muzej  za umjetnost i obrt i mr. art. Tamara Ukrainčik, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu. Povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje uvjeta za pohranu svečanog zastora Vlaha Bukovca „Hrvatski preporod“ kao i za prijedlog smještaja u muzejsku ustanovu. Po pismenom očitovanju Povjerenstva, Hrvatsko muzejsko vijeće će predložiti pohranu svečanog zastora.

Sljedeća sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća predviđena je za kraj rujna 2012. godine.


Sažetak 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, 6. ožujak 2012.
 
Na 5. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća kojoj su nazočili pomoćnica ministrice mr.sc. Vesna Jurić Bulatović i pomoćnik ministrice Zlatko Uzelac prihvaćen je Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja alke u Sinju. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Muzeja alke u Sinju.

Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Grada Preloga za osnivanje Muzeja grada Preloga uz uputu da se Muzej grada Preloga osnuje kao samostalna ustanova sukladno Zakonu o muzejima (NN, br. 142/98, 65/09).
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je dalo suglasnost za trajnom pohranom arheološke građe s lokaliteta Velika – Stari grad i Migalovci – Vojvodine u Gradskom muzeju Požega te trajnom pohranom arheološke građe s lokaliteta Primorski dolac, Jadrići vrtača, Prapatnica – rimska cesta, Strize – vrtača, Ivice – rimska cesta i Znojilo – tradicijska kuća u Muzeju grada Trogira.

Hrvatsko muzejsko vijeće primilo je na znanje izvještaj o evaluaciji svih muzejsko-galerijskih programa osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa u 2011. godini koji je pripremila stručna služba Ministarstva kulture, kao i izvještaje matičnih muzeja po temi obavljenih stručnih nadzora u Muzeju Đakovštine, Đakovo, Muzeju grada Iloka, Ilok, Gradskom muzeju Vukovar, Vukovar i Muzeju Slavonije, Osijek.