Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

 

 SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POTICANJU
ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA


 
26. lipnja 2014. godine

 
      Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.
 
      Pravilnikom o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela utvrđuje se način ostvarivanja financijskog poticaja, audiovizualna djela za koja se ostvaruje financijski poticaj, rokovi, kriteriji i drugi uvjeti za ostvarivanje financijskog poticaja, kao i program potpora sukladno posebnim propisima o državnim potporama i važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti.
 
      Ovim izmjenama Pravilnika praksa provođenja postupka poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela prilagođava se dinamici snimanja samih audiovizualnih djela u Republici Hrvatskoj te se uvažavaju naknadna odstupanja od dostavljenog financijskog plana proizvodnje pojedinih projekata u korist ostalih pravodobno prijavljenih projekata.
 
      Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
      Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: audioviz.djela@min-kulture.hr  najkasnije do 10. srpnja 2014. godine.
 
       Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.