26. svibnja 2014. – Ponosni baštinici u Dalju

       Putovanje Ruksaka (punog) kulture nastavilo se na samom istoku Slavonije, u selu Dalj nedaleko od Erduta u Osječko-baranjskoj županiji. Osnovnu školu Dalj koju pohađa 339 učenika prijavila je i pripremila učenike za naš program pedagoginja Anja Horvat Plantosar. Radionica kulturne baštine Hrvatskog restauratorskog zavoda pod nazivom Ponosni baštinici održana je za učenike 5. i 6. razreda. U radu radionice s gipsanim i keramičkim odljevima umjetničkih i arheoloških predmeta sudjelovalo je 30 učenika, raspoređenih u grupe kojima su nadjenuli imena poput Vučedol, Daljski idol, Peace History.

        Radionica je započela uvodom i prezentacijom Andree Šimunić i Darije Škarta Dubreta (povjesničarke umjetnosti i konzervatorice djelatnica Hrvatskog restauratorskog zavoda), tijekom koje su se učenici upoznali s arheološkim i restauratorskim zanimanjem, kulturnom baštinom, ali i važnostima njezinog očuvanja i zaštite. Također, upoznali su se i s obližnjim arheološkim lokalitetima i keramikom Daljske grupe. Nakon upoznavanja s raznim vrstama povijesnog posuđa poput ćupova, tanjura i zdjela iz baštine njihovoga kraja, svaka je grupa dobila po jednu platnenu vrećicu sa segmentima keramike koje su izradile djelatnice restauratorskog zavoda (Maša Vuković i Dijana Nazor). Učenici su dobili pravi restauratorski zadatak – morali su ljepilom spojiti segmente keramike i prepoznati odljeve autentičnih posuda kojim se koristio pračovjek koji je živio na obližnjim, danas arheološkim, lokalitetima.

       Mali restauratori su uz aktivno sudjelovanje učiteljica hrvatskog jezika Brankice Kovačević i Danijele Maršalek, učiteljice engleskog Lidije Plazibat i povijesti Željke Jovanovac uspješno restaurirali keramičke ćupove, tanjure i ostale odljeve povijesnih posuda koje su potom oslikali prema fotografiji pravih iskopina. Radionica Ponosni baštinici završila je izložbom restauriranog keramičkog posuđa i dodjelom diploma ponosnim baštinicima koji su naučili kako pravilno postupati s kulturnom baštinom te spoznali važnost i ulogu svakog pojedinca pri očuvanju i brizi o kulturnoj baštini. Učenici su na kraju dobili zadaću da naslijeđenu baštinu čuvaju i prenesu budućim generacijama.


poveznica Hrvatski restauratorski zavod