Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta kazališnog umjetnika - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg maršala Tita 15
 
 
objavljuje
 

N A T J E Č A J

                              za popunu slobodnog radnog mjesta kazališnog umjetnika
 
 
 
 
 
1.      VIOLONČELO TUTTI – 1 izvršitelj Ž/M
 
          UVJETI:
-          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je
stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij violončela
-          probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
-          obvezna audicija,
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine
 
2.      VODITELJ POSLOVA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA – 1 izvršitelj Ž/M
 
UVJETI:
-          Završen preddiplomski i dipolmski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07): iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije ili prirodnih znanosti, polje matematike.
-          1 godina radnoga iskustva
-          Probni rad 2 mjeseca
-          Informatička pismenost
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.Objava, 11.06.2014.