Održan sastanak stručnjaka vezanih uz kandidaturu Sakralnog kompleksa na ostacima rimskog Foruma u Zadru

Dana 21. veljače 2014. u Ministarstvu kulture je održan sastanak stručnjaka vezanih uz kandidaturu Sakralnog kompleksa na ostacima rimskog Foruma u Zadru i dužnosnika Ministarstva kulture RH na kojemu se raspravilo o dosadašnjim i daljnjim koracima kandidature. Sastanak je organiziran  nakon pristigle, načelno negativne, no ne i obvezujuće preporuke konzultativne misije ICOMOS-ovih stručnjaka realizirane u rujnu 2013. godine.
 
Kandidatura Sakralnog kompleksa na ostacima rimskog Foruma u Zadru za upis na popis svjetske baštine najavljena je 2005. godine od strane Republike Hrvatske uključivanjem na pristupnu listu (Tentative list).

Kandidatura dobara na popis svjetske baštine iznimno je zahtjevan i dugotrajan proces koji u redovitoj proceduri traje od 3 do deset i više godina.

Elaborat kandidature Zadra sa svom popratnom dokumentacijom predan je UNESCO-u u siječnju 2011. godine, kada započinje službena procedura vrednovanja kandidature. Procedura uključuje, između ostalog, evaluacijsku misiju ICOMOS-a kao savjetodavnog tijela  UNESCO-a koja je realizirana u rujnu 2011.

Kandidatura Zadra razmatrana je na godišnjoj sjednici UNESCO-a u St Petersburgu 2012. te je formalno vraćena na doradu uz preporuku organiziranja konzultativne misije ICOMOS-a koja će pomoći Hrvatskoj da pripremi doradu kandidature.

Ministarstvo kulture RH, te hrvatski, ali i mnogi strani stručnjaci, smatraju kako kompleks u Zadru pripada svjetskoj baštini te zaslužuje i formalnu potvrdu UNESCO-a. Slijedom navedenog, Hrvatska ne odustaje od kandidature već stručne službe ministarstva nastavljaju rad na ovom iznimnom projektu. Dorađena kandidatura bit će poslana u novu proceduru, kad se procijeni da je ona elaborirana na najbolji mogući način.