Obrazovanje o holokaustu i međukulturalno razumijevanje u jugoistočnoj Europi: obnova Bloka 17, izložbenog prostora bivše Jugoslavije u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau – peti sastanak međunarodne radne skupine

U Zagrebu je 6. veljače 2014. održan peti sastanak međunarodne radne skupine  za izradu novog stalnog postava u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau“.

Domaćin susreta bilo je Ministarstvo kulture RH, a sastanak pod nazivom: „Obrazovanje o Holokaustu i među kulturalno razumijevanje u jugoistočnoj Europi – obnova jugoslavenskog Bloka 17 u Državnom muzeju Auschwitz-Birkanau“ organiziran je uz podršku UNESCO-vog ureda u Veneciji i u sklopu njegove globalne inicijative: „Kultura – most prema razvoju“.  
  

      
Sastanku su, uz predstavnike Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Srbije i Bivše jugoslavenske Republike Makedonije, prisustvovali i predstavnici UNESCO-ovog ureda u Veneciji, međunarodni stručnjaci iz područja obrazovanja o Holokaustu iz Shoah Memorial, Francuska i The Topography of Terror, Njemačka. Holocaust Memorial Museum, SAD i predstavnici Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau, Poljska također su pozvani.

Predstavnici Nacionalnog fonda za žrtve nacionalsocijalizma iz Austrije prisustvovali su sastanku kao nosioci projekta obnove Bloka 17 u čijem se prizemlju nalazi Austrijski nacionalni postav koji je također u izradi.

Sastanak je organiziran u cilju daljnjih rasprava o obnovi Bloka 17 i  združenoj izložbi zemalja bivše Jugoslavije o stradanju Židova, Roma i pripadnika partizanskog pokreta u nacističkom logoru Auschwitz-Birkenau.

Austrijski nacionalni fond za žrtve nacionalsocijalizma, prezentirao je dosadašnje informacije o renoviranja kompletnog Bloka 17 u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau, dodatne informacije bit će dostavljene u tijeku ove godine.
          
Rad na muzeološkoj koncepciji i scenariju novog postava nastavljen je uz izlaganje predstavnika radnih skupina svake pojedine države sudionice projekta. Dogovoreno je da do svibnja 2014. temeljem do sada prikupljenog i valoriziranog muzejskog materijala koji uključuje i audiovizualne materijale (sjećanja preživjelih logoraša), te utvrđenih povijesnih činjenica, predstavnice Hrvatske, Srbije i Slovenije načine prvu radnu verziju scenarija koja će biti predmetom daljnje rasprave svih sudionika. Tematski plan izložbe, pa tako i scenarija definiran je kroz četiri osnovne teme: Vrijeme i prostor, Žrtve, Izvršitelji zločina i kolaboracionisti, te Otpor (u logoru). Kao posebna cjelina biti će prezentirana zajednička baza podataka žrtava logora Auschwitz-Birkenau.

Godine 2012. je održan prvi sastanak svih bivših jugoslavenskih republika o statusu izložbenog prostora bivše Jugoslavije u Državnom muzeju  Auschwitz-Birkenau. Sudionici su potvrdili spremnost svih bivših jugoslavenskih republika da se izložbeni prostor Bloka 17 ne dijeli te da pripreme združeni stalni postav izložbe, istovremeno uspostavivši radnu skupinu za realizaciju postavljenog zadatka. U tu je svrhu ministrica kulture Andrea Zlatar Violić osnovala Radnu skupinu iz Hrvatske koju čine Nataša Mataušić, Nataša Jovičić, Rajka Bućin, Goran Blagus, Goran Hutinec i Rut Carek.  

Do sastanka u Zagrebu održana su četiri sastanka, u Beogradu (lipanj 2012), Sarajevu (prosinac 2012), Skopju (travanj 2013) i Državnom muzeju Auschwitz-Birkenauu (srpanj 2013.) pod pokroviteljstvom i koordinacijom UNESCO-a.
 
Sastanak u Zagrebu pružio je izdašan okvir za  stručnu raspravu, osiguravajući kontinuitet regionalne suradnje u cilju utvrđivanja i razmjene dobrih iskustava izgrađenih tijekom rada na projektu združene izložbe. Obnova i izrada novog stalnog postava združene izložbe ima cilj doprinijeti produkciji inovativnih naracija, interpretacija i muzejsko grafičkih prikaza o holokaustu, koristeći mogućnosti  jedinstvenog memorijala svjetske baštine i pretvarajući ga u građanski i obrazovni forum za učenje i razmjenu na području  obrazovanja o holokaustu i međukulturalnog dijaloga. Temeljna uloga kulture, obrazovanja i znanosti se podrazumijeva kao preduvjet za daljnji razvoj interkulturalnog dijaloga u cilju stabilnosti i održivog razvoja jugoistočne Europe kao moderne Europske regije.

Sastanak je nastavljen 7. veljače  radnim posjetom Javnoj ustanovi Spomen područje Jasenovac. Tu su uz stručno vodstvo djelatnika muzeja sudionici sastanka razgledali Memorijalni muzej i memorijalni kompleks, te su obišli područje bivšeg logora u Staroj Gradiški gdje se priprema izrada novog stalnog postava budućeg muzeja.