Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

28.5.2018. - Prijedlog novog Pravilnika objavljen je na internetskim stranicama e-Savjetovanje te je javno internetsko savjetovanje trajalo od 26. veljače do 28. ožujka 2018. godine. Nakon analize pristiglih komentara i napravljenog Izvješća, novi Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama dana 16. svibnja 2018. godine, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.
   
Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture sufinancirati projekte.

Ministarstvo kulture je pripremilo izmjene dosadašnjeg Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a prema kojem će hrvatski projektni partneri biti podržani u svim kategorijama programskih natječaja potprograma.

U posljednjih dvanaest godina Ministarstvo kulture je izdvojilo nešto više od 8.5 milijuna kuna za sufinanciranje hrvatskih kulturnih organizacija koje su kao vodeći partneri ili suorganizatori uspješno sudjelovale u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) i kasnije programu Kreativna Europa.