Smjernice za vrednovanje knjižničnih programa

 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture i medija
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenog područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • raspoloživ prostor knjižnice
 • broj stručnih djelatnika
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • ulaganje osnivača knjižnice, županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu 

Dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti: 
 • inovativnost ponuđenog programa
 • kontinuitet
 • dobivene nagrade ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • značaj i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa
 
 
Dodatne smjernice za vrednovanje programa u knjižničnoj djelatnosti koje će biti moguće realizirati i uz epidemiološka ograničenja:
 
 • nabava i posudba e-knjige, suradnja knjižnica s nakladnicima i autorima u ostvarivanju prava korisnika knjižnica na pristup informacijama i prava na obrazovanje, inovativne programe čitanja
 • razvoj inovativnih i hibridnih knjižničnih praksi, izrada smjernica i uputa za rad u kriznim situacijama, krizno komuniciranje i sl.
 • razvoj mobilnih te knjižničnih usluga na daljinu: razvoj knjižničnih mobilnih aplikacija, razvoj usluga bibliobusnih službi, razvoj posudbenih izložbi i zbirki
 • oblikovanje i provedba inovativnih modela knjižničnih akcija i manifestacija koje su prijeko potrebne u doba pandemije
 • multidisciplinarni pristup te međusektorska suradnju u provedbi programa te poseban naglasak na provedbu programa snažnog lokalnog značaja s obzirom na ograničenja u mobilnosti stanovništva
 • suradnički programi pomoći lokalnim zajednicama i korisničkim skupinama u prevladavanju posljedica krize te programi prevencije dugoročnih posljedica uzrokovanih krizom: prevladavanje posljedica socijalnog distanciranja, organizacija predavanja javnozdravstvenih stručnjaka i sl.
 • programi osiguravanja pristupa internetu i programima podrške programa na daljinu te edukacijski programi u prevladavanju digitalnog jaza
 • programi medijske pismenosti te programi suzbijanja lažnih vijesti, proizvodnja kreativnih digitalnih programa i digitalnog sadržaja u knjižnicama
 • programe snažnog participativnog karaktera korisnika: dijeljenje sadržaja, dijeljenje uspomena, digitalno pripovijedanje