​Smjernice za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti


Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti pri razmatranju i vrednovanju programa monografija iz područja kulture i umjetnosti prijavljenih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2022. godini primjenjuje:
 
1. Temeljne kriterije propisane člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 1. Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
 2. Važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
 3. Primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
 4. Ekonomičnost i dugoročnost programa
 5. Promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
 6. Opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
 7. Promicanje programa za djecu i mlade
 8. Sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
 9. Podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
 10. Podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
 11. Financijska potpora iz drugih izvora.
 
2. Smjernice Stručnog povjerenstva za monografije iz područja kulture i umjetnosti za vrednovanje programa:
Cilj potpore monografijama iz područja kulture i umjetnosti je poticanje izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti te razvoja i promidžbe ovog programskog područja.
Podržat će se programi objavljivanja monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti i monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju. Posebna pažnja usmjerit će se na vrednovanje izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja i odlikuju se multidisciplinarnim pristupom te sintezna i problemska izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.
Uz preporuku Stručnog povjerenstva podržat će se i druga vrijedna izdanja: knjige umjetnika, fotomonografije, zbirke kritičkih osvrta/eseja relevantnih dionika iz pojedinog umjetničkog područja.
Programske djelatnosti/umjetnička područja:
 1. Vizualne umjetnosti
 2. Glazba
 3. Kazališna umjetnost
 4. Ples
 5. Film i medijska umjetnost                                        
 6. Ostalo
 
Monografije iz područja kulture i umjetnosti se, ovisno o pripremljenosti te terminskom planu za realizaciju monografije, mogu prijaviti kao:
 
 1. Pripremni radovi
Prijava za pripremne radove podrazumijeva da je obavljeno prethodno istraživanje, a može uključivati troškove autorskih ugovora za autora teksta, autora grafičkih priloga, fotografiranja, selekcije i obrade fotografija, pripreme i dizajna i sl.
 1. Realizacija monografije
Prijava za realizaciju monografije može obuhvaćati ukupne produkcijske i autorske troškove dizajna, prijeloma, tiska i promidžbe predmetne monografije.
 
3. Izvještaj o evaluaciji financiranih programa svih korisnika sredstava za prethodne godine. Prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati.
 
4. Ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i dostava svih propisanih obaveznih priloga.