Nematerijalna kulturna dobra na Listi zaštićenih kulturnih dobara


Redovnom procedurom, a na temelju stručnog vrednovanja te prijedloga Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu i Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra, Ministarstvo donosi rješenje kojim se nematerijalna baština upisuje trajno na Listu zaštićenih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao „nematerijalno kulturno dobro“ pod oznakom Z i određenim brojem (npr. Z-5916: Tradicijsko lončarstvo ručnoga kola u Potravlju).
 
Popis svih upisanih nematerijalnih kulturnih dobara nalazi se na Web tražilici kulturnih dobara RH.
Kako bi se izlistala sva nematerijalna kulturna dobra, u tražilici potrebno je odabrati pod „vrsta“ kategoriju „nematerijalno kulturno dobro“ ili pod „slobodna pretraga“ dio riječi ili riječ vezano uz naziv određenog nematerijalnog kulturnog dobra koje se traži – ona nematerijalna baština koja je trajno zaštićena imat će oznaku Z ispred broja upisa.
 
Za dodatne informacije, ovisno o županiji gdje se određeno upisano nematerijalno kulturno dobro nalazi, potrebno je kontaktirati nadležne konzervatorske odjele ili Službu za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva.