Restauratorska blagdanska čestitka i Dani otvorenih vrata Hrvatskog restauratorskog zavoda u Rijeci

Uz Dane otvorenih vrata na riječkome će Korzu od 22. prosinca 2016. do 12. siječnja 2017. građani i posjetitelji Rijeke moći razgledati restauratorsku blagdansku čestitku – izložbu dvadesetak plakata koji prikazuju umjetnine koje su restaurirane ili ih se još restaurira u riječkome odjelu Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Otvorenje izložbe je u četvrtak 22. prosinca 2016. u 13 sati na riječkome Korzu ispred zgrade Filodramatike.
 
U Restauratorskom odjelu u Rijeci, od njegova osnivanja 2006. godine do danas, restaurirano je više od stotinu umjetnina a jedan mali isječak čine i umjetnine koje su predstavljene na plakatima na Korzu.

Od Bezgrešnog začeća slike Giovannija Simonettija iz 1850. iz riječkog dominikanskog samostana, preko zidnih slika radionice majstora Vincenta iz Kastva (oko 1470.-1479.) u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu, Sacre Conversazione (Bernardino Licini, 1531.) iz crkve sv. Franje Asiškog u Krku, glavnog oltara (18. st.) crkve sv. Križa u Jurandvoru, slike Mistične večere Svete obitelji iz 1650. iz Kapucinskog samostana u Rijeci, ikona iz 15. i 16. st. iz srpske pravoslavne crkve sv. Nikole u Rijeci, slike Bogorodica s Djetetom i svecima (Matej Pončun, 17. st.) iz rapskog župnog ureda, poliptiha sv. Bernardina (Antonio i Bartolomeo Vivarini, 1458.) iz crkve sv. Bernardina u samostanu sv. Eufemije u Kamporu na Rabu… sve do prikaza Odmora na bijegu u Egipat nepoznatog slikara 17. st. iz crkve franjevačkog samostana u Cresu, prikazani su motivi koji obilježavaju vrijeme Došašća i Božića na isteku stare te prijelaz u novu godinu.

Restauratorska blagdanska čestitka – izložba na otvorenome samo je jedna u nizu aktivnosti u sklopu događanja koje Hrvatski restauratorski zavod organizira povodom obilježavanja 10. obljetnice djelovanja Restauratorskog odjela u Rijeci.

Od utorka, 20. do petka, 23. prosinca otvorena su vrata riječkih restauratorskih radionica za javnost. Tijekom ta četiri dana, od 10 do 13 sati na adresi Užarska 26, Rijeka, posjetitelji mogu razgledati restauratorske radionice za štafelajno slikarstvo, drvenu polikromiranu skulpturu te zidno slikarstvo i mozaik, gdje će im stručnjaci Zavoda predstaviti konzervatorsko-restauratorske poslove i postupke koje trenutno provode na umjetninama.

Program riječkih Dana otvorenih vrata obuhvaća i Polikliniku za umjetnine – stručno savjetovalište o pravilnim uvjetima čuvanja i metodama manipuliranja umjetničkim i povijesnim predmetima.