Deset godina djelovanja Odjela Hrvatskog restauratorskog zavoda u Rijeci (16.11.2016.)

Obilježavajući deset godina djelovanja Odjela Hrvatskog restauratorskog zavoda u Rijeci, Hrvatski restauratorski zavod organizirao je znanstveno-stručni skup koji se održava 16. studenoga 2016. na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, II. kat, dvorana 207.

PROGRAM:

     10.00 – 10.30  – Pozdravi i uvodne riječi organizatora:
- izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč Konestra, dekanica Filozofskog fakulteta u Rijeci
- dr. sc. Tajana Pleše, v.d. ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda
- dr. sc. Zoraida Demori Staničić, pročelnica Službe za odjele izvan Zagreba Hrvatskog restauratorskog zavoda
- mr. art. Goran Bulić, voditelj Restauratorskog odjela Rijeka Hrvatskog restauratorskog zavoda
- doc. dr. sc. Damir Tulić, pročelnik Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

IZLAGANJA
     10.30 – 11.10 Tatjana Bradara (Arheološki muzej, Pula) i Toni Šaina (HRZ), Izazovi prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova na rimskom podnom mozaiku smještenom u pulskom franjevačkom samostanu
     11.10 - 11.40 PAUZA ZA KAVU
     11.40 – 12.20 Željko Bistrović (Konzervatorski odjel u Rijeci), Kristina Krulić (HRZ), Zidne slike u crkvi sv. Nikole u Pazinu
     12.20 – 12.40 Zoraida Demori Staničić (HRZ), Ikone restaurirane u radionici HRZ-a u Rijeci
     12.40 – 13.20 Gordana Sobota Matejčić (Konzervatorski odjel u Rijeci) i Ana Rušin Bulić (HRZ), Konzervatorsko-restauratorski radovi na Vivarinijevom poliptihu sv. Bernardina i Svetoj konverzaciji Bernarda Licinia
     13.20 – 13.50 DISKUSIJA
     13.50 – 15.30 PAUZA ZA RUČAK
     15.30 – 16.10 Damir Tulić (FFRI) i Nevena Krstulović (HRZ), Povijest i restauracija glavnog oltara u župnoj crkvi u Vrbniku
     16.10 – 16.30 PAUZA ZA KAVU
     16.30 – 17.00 Goran Bulić (HRZ), Konzervatorsko-restauratorski radovi na primjeru dvije ikone i dvije slike na platnu iz 17 st.
     17.00 – 17.20 Nina Kudiš (FFRI), Neki primjeri slikarstva 17. stoljeća restauriranog u riječkom Odjelu Hrvatskog restauratorskog zavoda
     17.20 – 18.00 DISKUSIJA, ZATVARANJE SKUPA