"Nagrada Vicko Andrić" za 2011.

Obrazloženje za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za životno djelo – prof. dr.sc .Nada Grujić
 


„Nagrada Vicko Andrić“ za životno djelo dodjeljuje se profesorici Nadi Grujić za njezina ukupna izvanredna dostignuća i dugogodišnji predani rad na zaštiti hrvatske kulturne baštine.  

Od svojih početaka u povijesnoumjetničkoj struci, profesorica Nada Grujić se afirmirala opsegom, kvalitetom i uzornom metodologijom vlastitih primarnih istraživanja te sposobnošću za pouzdanu, kritičku interpretaciju povijesnoumjetničkih izvora. Slijedom vlastitih terenskih istraživanja čiji su rezultati sustavno publicirani, specijalizirala se za urbanističko-arhitektonsku problematiku, osobito za pitanja reprezentativne kasno srednjovjekovne i renesansne stambene arhitekture.  

Najvažnije znanstvene rezultate profesorica Nada Grujić je ostvarila u spoznavanju kulture povijesnih ambijenata, odnosno interpretaciji povijesnog identiteta stambene arhitekture Dalmacije i dubrovačkog podučja u odnosu na spomenike na mediteranskom i europskom prostoru. S tim u vezi iznimno je važan njezin doprinos i zasluga za spašavanje i obnovu spomenika grada Dubrovnika i dubrovačkog područja i to u skladu s najvišim znanstvenim i stručnim mjerilima, od istraživanja koje je osobno vodila, o čemu svjedoče brojni elaborati obnove, do članstva u Hrvatskoj komisiji za suradnju s UNESCO-om.

Profesorica Nada Grujić je s hrvatskom kulturnom baštinom i vlastitim znanstvenim rezultatima kontinuirano upoznavala i krugove svjetskih eksperata sudjelujući na mnogim međunarodnim skupovima u inozemstvu i objavljujući studije u međunarodnim znanstvenim časopisima, zbornicima i knjigama, te predavanjima na renomiranim europskim sveučilištima. Veliku stručnu kompetenciju, nepresušan entuzijazam i stalnu brigu za očuvanje spomenika, profesorica Nada Grujić prenijela je i na generacije studenata i suradnika, što uz njezine navedene radove i dostignuća predstavlja izniman doprinos valorizaciji i promociji hrvatske spomeničke baštine.  
 
__________________________________________________________________


Obrazloženje za dodjelu godišnje nagrade Vicko Andrić timu konzervatora i restauratora za radove na Peristilu Dioklecijanove palače
 
 
Radovi na Peristilu Dioklecijanove palače, koja se od 1979. nalazi na prestižnom Popisu svjetske baštine UNESCO-a, traju puno desetljeće.
 
Na tako osjetljivom spomeničkom sklopu jednakom su predanošću radili eminentni hrvatski i inozemni stručnjaci kao i mladi naraštaji konzervatora i restauratora.
 
Radovi su obuhvatili arhitektonsko i fotografsko dokumentiranje stanja i ne-destruktivne pripremne postupke koji su prethodili uporabi tradicionalnih i inovativnih pristupa. Glavnu inovaciju u ovoj složenoj intervenciji predstavlja početak uporabe laserskog čišćenja koje je na Peristilu i Zlatnim vratima Palače prvi puta korišteno u Hrvatskoj.

Pored uporabe lasera, u postupku su učinjeni i klesarski popravci oštećenja, sanacija žbukanih površina pročelja te konstruktivna sanacija, primjerice na crkvi sv. Roka.
 
Radovi su bili podijeljeni u pet faza:
 
Prva, od 2002. do 2005., kada je sanirana istočna kolonada Peristila.
Druga, tijekom 2006-07. godine, kada je dovršeno restauriranje pročelja palače Skočibušić-Lukaris.
Treća, tijekom 2007-08. godine, kada je restaurirano pročelje palače Grisogono-Cipci.
Četvrta, tijekom 2009-10. godine, kada su dovršeni radovi na istočnoj kolonadi i crkvici sv. Roka.
Peta, obavljena u protekle dvije godine, u kojoj su izvedeni radovi na Protironu.
 
U početku zamišljen kao postupak čišćenja površina kasnoantičke arhitekture, projekt je prerastao u složenu intervenciju koja obuhvaća saniranje konstrukcije, konzerviranje autentične građe i prezentiranje cjeline Peristila.
 
Zbog spajanja tradicionalnih i inovativnih pristupa, interdisciplinarnosti koja je okupila stručnjake iz više zemalja i iz različitih naraštaja a ponajviše zbog činjenice da su arhitektura i ures Peristila postali čitljivi i dostupni današnjim i budućim posjetiteljima i istraživačima, ovaj projekt može se svrstati među najvažnije u suvremenoj Hrvatskoj, predstavljajući putokaz za naraštaje stručnjaka koji dolaze.