Zvanja u struci

Stručna zvanja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

U cilju razrade zakonske regulative Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koja prati rad konzervatora i restauratora donesen je Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019).
 
U Pravilniku je navedena dokumentacija koja se podnosi u prijavi za polaganje stručnog ispita za temeljna stručna zvanja, te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu višeg stručnog zvanja.
 
Pravilnikom o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja propisane su naknade za pristupnike i kandidate (za temeljna i viša stručna zvanja) i definirani su uvjeti potrebni za stjecanje zvanja.
 
Pristupnici koji imaju jednu godinu radnog iskustva polaganjem ispita stječu jedno od stručnih zvanja.
Stjecanje višeg zvanja ovisi o godinama rada i iskustvu stečenom u struci, ali isto tako o vrsti, obimu i kvaliteti poslova koji su obavljeni u proteklom razdoblju (u okviru temeljnog zvanja).
 
Za informacije o temeljnim stručnim zvanja i stručnom ispitu koji se provodi u Hrvatskom restauratorskom zavodu: http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/strucni-ispiti, te za dodatne pojedinosti kontakti su:

- za stručni ispit (HRZ): dr, sc. Martina Ivanuš, e-mail: mivanus@hrz.hr
- za viša zvanja (MK): Ariana Hajdin dipl. pov. umj., tel. 01 4866 669; e-mail: ariana.hajdin@min-kulture.hr i
   Katarina Radatović Cvitanović, dipl. pov. umj., tel. 01 4866 605; e-mail: katarina.radatovic-cvitanovic@min-kulture.hr