Obrazloženje Odbora za dodjelu nagrade Iso Velikanović