Kontakt


Davor Jakovac
tel: 01 4866-335
e-pošta: davor.jakovac@min-kulture.hr
 
Ines Marković
tel: 01 4866-445
e-pošta: ines.markovic@min-kulture.hr