Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)


Članovi Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti:

prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, prof. Marija Grazio, Davor Hrvoj, dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. art. Anđelko Krpan.