Kontakt

Ravnateljica Uprave za arhive, knjižnice i muzeje
Anuška Deranja Crnokić
e-pošta: anuska.deranja-crnokic@min-kulture.hr​

Tajnica Uprave:
Lidija Deverić
tel: 4866 408   faks: 4866 438
e-pošta: lidija.deveric@min-kulture.hr 


Sektor za digitalizaciju, dokumentaciju i registar
Načelnik Sektora: Ivana Prgin
tel: 01 4866 621
e-mail: ivana.prgin@min-kulture.hr 


Služba za digitalizaciju kulturne baštine 
Voditelj Službe: Jelena Bilić
tel.: 01 4866 519
e-pošta: jelena.bilic@min-kulture.hr