Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica


Sažetak 1. (online) sjednice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti održane tijekom studenog i prosinca 2021. godine

Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti održalo je ukupno 7 online sastanaka na kojima je sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani u članku 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16), smjernicama za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti, kao i posebnim smjernicama vezanim uz pandemiju COVID-19, razmatralo i vrednovalo programe vizualnih umjetnosti pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu na programsku djelatnost vizualnih umjetnosti pristiglo je 338 programa vizualnih umjetnosti u 3 potprogramske djelatnosti.
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti definiralo je prijedloge Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu za programe vizualnih umjetnosti te je iste uputilo ministrici kulture i medija.
Na posljednjem sastanku 1. sjednice Vijeće je istaknulo kako u broju prijava te kvalitetnih programa i dalje prednjače gradovi koji imaju likovne akademije (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split) te kako bi trebalo sustavno raditi na podizanju kvalitete programa manjih galerija, pučkih učilišta i društvenih kulturnih centara u manjim gradovima i općinama. Također, naglasili su važnost održivosti programa s obzirom na epidemiološku situaciju posebno u odnosu na „žive“ izložbe i manifestacije kojima se daje prednost u odnosu na on-line izvedbe.