Knjižnična djelatnost (pregled sa stanjem 15.5.2023.)


Knjižnična djelatnost  .pdf  (pregled sa stanjem 15. 5. 2023.)
 


Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu, za programsko područje knjižnične djelatnosti, pristiglo je 418 prijava, od kojih je za financiranje odobreno 388 programa.
 
Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju Ministarstvu kulture i medija dostavljaju korisnici, izvješća županijskih matičnih službi koja ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu / knjižnične djelatnosti.
 
Hrvatsko je knjižnično vijeće na toj podlozi, na svojoj 20. sjednici održanoj u srijedu, 15. prosinca 2022., četvrtak, 16 prosinca 2022., petak, 17. prosinca 2022. i srijedu, 22. prosinca 2022. godine donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture i medija
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenoga područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.

Utvrđene su i dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 
 • inovativnost ponuđenoga programa
 • kontinuitet programa
 • dobivene nagrade ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • važnost i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • kvaliteta dosadašnjega rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa

Vijeće je također razmatralo troškovnike u dokumentaciji priloženoj prijavnicama te je uzimalo u obzir koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi, kao i participaciju osnivača u troškovima programa.

Temeljem zadanih kriterija, dodatnih smjernica i uvidom u prikupljenu dokumentaciju, Vijeće je predložilo financiranje programa u knjižničnoj djelatnosti.

 
Knjižnična djelatnost
  Potprogramska djelatnost
Programi

Odobrena sredstava (HRK)
 
%
  Akcije i manifestacije
  u knjižničnoj djelatnosti
127      597.500,00   3,33
  Nabava knjižne i
  neknjižne građe
  u knjižnicama
223 16.738.999,40 91,33
  Razvojni programi
  (radionice, seminari
  i stručno usavršavanje
  knjižničara)
38      959.500,00   5,34
 
  Ukupno financirano

388

18.295.999,40

100,00