Odbijeni programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu (pregled sa stanjem u studenom 2022.)


Odbijeni programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu   .pdf  (pregled sa stanjem 2.11.2022.)