Potpora izdavanju časopisa (pregled sa stanjem 1.3.2021.)Potpora izdavanju časopisa .pdf (pregled sa stanjem 1.3.2021.)
 

Potpora izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija  (pregled sa stanjem 20.1.2021.)

Ministarstvo kulture i medija sufinancira elektroničke publikacije te časopise i novine za kulturu koji naročito pridonose kulturnoj živosti i raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske. Pri odlučivanju se uzimaju u obzir programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba te regionalna zastupljenost.

Tijekom cijele godine stručne službe Ministarstva prate kvalitetu i redovitost izlaženja publikacija kao i zbivanja na cjelokupnoj časopisnoj sceni u Hrvatskoj. Krajem godine izdavači svih sufinanciranih časopisa i elektroničkih publikacija dužni su dostaviti privremeno financijsko izvješće o realizaciji programa, a do kraja siječnja sljedeće godine potpuno godišnje izvješće o utrošenim sredstvima te sve predviđene brojeve pojedinog sufinanciranog časopisa. Odobravanje sredstava za sljedeću godinu ovisi i o kvaliteti realizacije sredstava odobrenih prethodnih godina. Kako bi se časopis sufinancirao obavezno mora postojati i redovito izlaziti barem godinu dana.
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2021. godini zaprimljene su 124 prijave 54 nakladnika. Od toga je sufinanciran 71 program u ukupnom iznosu od 3,859.500,00 kn.

Financirane su dvoje novine za kulturu: Vijenac sa 600.000,00 kn i Hrvatsko slovo s 400.000,00 kn. Najviše sufinanciranih časopisa odnosi se na područje književnosti (Republika, Književna Republika, Forum, Književna smotra, Osječka revija, Riječi, Književna Rijeka, Nova Istra, Poezija i drugi.) od kojih Most/The Bridge i Relations posebnu pozornost posvećuju prevođenju hrvatske književnosti na strane jezike. Druga područja kulture, osim književnosti, pokrivaju časopisi Kretanja, Kazalište, Oris, Kontura, Musica sacra, Hrvatski filmski ljetopis, Kvadrat i drugi.

Sufinancirane su i 23 elektroničke publikacije u ukupnom iznosu od 780.000,00 kn. Naročito se mogu izdvojiti elektroničke publikacije Kulturnog kluba opera.hr, filmovi.hr, plesnascena.hr, klasika.hr, kazaliste.hr, ali i elektroničke publikacije koje pokrivaju područje kulture nacionalnih manjina, primjerice phralipen.hr.

Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević, Nikola Petković i Katica Matković Mikulčić.