Monografije iz područja kulture i umjetnosti (pregled sa stanjem 31.12.2019.)


Monografije iz područja kulture i umjetnosti  .pdf (pregled sa stanjem 31.12.2019.)
 


Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu u programskoj djelatnosti potpore programima monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je ukupno 115 prijava, što je 40% više prijava u odnosu na 2019. godinu. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture iznosila su 4.715.233,71 kn, a za financiranje je odobreno 52 programa u iznosu od 1.037.500,00 kn.

Ciljevi programa potpore monografijama iz područja kulture i umjetnosti su poticanje izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti te razvoj i promidžba ovog programskog područja.

Podržani su programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti odnosno monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju te na ostala izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja i odlikuju se multidisciplinarnim pristupom, kao i sintezna i problemska izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.

Prijavljene programe razmatrala su i vrednovala nadležna kulturna vijeća i stručna povjerenstva sukladno programskim područjima. Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti.
 
MONOGRAFIJE IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Vizualne umjetnosti 31 620.000,00
Glazba 4 50.000,00
Kazališna umjetnost 4 71.500,00
Ples 1 30.000,00
Film i medijska umjetnost 4 85.000,00
Ostalo 8 181.000,00
Ukupno 52 1.037.500,00