Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe (pregled sa stanjem 20.1.2020.)


Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe  .pdf (pregled sa stanjem 20.1.2020.)  
 

Na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu / Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe pristiglo je 78 prijava programa u iznosu od 3.272.56891.384,39 kuna od kojih je odobreno 45 program u iznosu od 655.664,00 kuna.
 
Sukladno Nacionalnom projektu 'Hrvatska kulturna baština', Vijeće projekta 'Hrvatska kulturna baština' donosi Kriterije za vrednovanje i odabir programa digitalizacije arhivske, knjižnične, muzejske građe.

Vijeće projekta daje prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva.

Prednost imaju ustanove koje imaju vrijednu knjižničnu, arhivsku i muzejsku građu te koje svojim programima djeluju u cilju izrade  metapodataka digitalizirane baštine prema formatima Europeane i valorizacije u europskom kontekstu.
Vijeće projekta razmatra prijedloge programa koji sadrže detaljan Plan projekta digitalizacije građe izrađen prema smjernicama za pripremu digitalizacije građe.

Prednost imaju programi koji potiču:
- dostupnost građe, stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama. Programi čija realizacija ne uključuje javnu dostupnost neće se podržati
- zaštitu građe, zaštitu arhivske, knjižnične, muzejske građe i uopće građe kulturne baštine, pristup toj građi na internetu i prezentaciju kulturnog identiteta
- predstavljanje i promidžbu građe, umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim i regionalnim mrežama kulturnih sadržaja, suradnju između baštinskih ustanova na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini
- razvoj novih usluga i proizvoda, kulturnu raznolikost i uporabu digitaliziranih kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima, sadržajnu i tehničku kvalitetu i inovativnost te uporabu svih vrsta medija, korištenje novih tehnologija, 3D laserskog skeniranja u funkciji digitalizacije kulturno 
- povijesnih – graditeljskih spomenika Republike Hrvatske

Vijeće projekta nije razmatralo predložene projekte koji:
- ne sadrže detaljan Plan projekta
- svojim programom ne uključuju javnu on-line dostupnost digitalizirane građe
- se odnose na kupnju informatičke opreme za digitalizaciju građe