Potpora izdavanju časopisa (pregled sa stanjem 25.3.2019.)


Potpora izdavanju časopisa  .pdf /  .xls (pregled sa stanjem 25.3.2019.)
(pregled sa stanjem 17.12.2018.)

Ministarstvo kulture sufinancira elektroničke publikacije te časopise i novine za kulturu koji naročito pridonose kulturnoj živosti i raznolikosti te intenzitetu kulturnog života Republike Hrvatske. Pri odlučivanju se uzimaju u obzir programska profiliranost, kontinuiranost izlaženja, aktualnost, selektivnost i kritičnost, koncepcijska ujednačenost, likovno-grafičko oblikovanje i izvedba te regionalna zastupljenost.

Tijekom cijele godine stručne službe Ministarstva kulture prate kvalitetu i redovitost izlaženja publikacija kao i zbivanja na cjelokupnoj časopisnoj sceni u Hrvatskoj. Krajem godine izdavači svih sufinanciranih časopisa i elektroničkih publikacija dužni su dostaviti privremeno izvješće o realizaciji, a do kraja siječnja sljedeće godine potpuno godišnje izvješće o utrošenim sredstvima te sve predviđene brojeve pojedinog sufinanciranog časopisa. Odobravanje sredstava za sljedeću godinu ovisi i o kvaliteti realizacije sredstava odobrenih prethodnih godina. Kako bi se časopis sufinancirao obavezno mora postojati i redovito izlaziti barem godinu dana.
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe časopisa i elektroničkih publikacija u 2019. godini zaprimljeno je 115 prijava 98 nakladnika. Od toga je sufinancirano 67 programa 55 nakladnika u ukupnom iznosu od 4,022.000,00 kn.
 
2019. prijavljeno odobreno
  nakladnici programi nakladnici programi sredstva
časopisi 73 84 43 49 3.347.000,00
elektroničke publikacije 26 31 14 18 675.000,00
ukupno 98 115 55 67 4.022.000,00

Za sufinanciranje 49 časopisa koji pokrivaju uže područje kulture utrošeno je 3.347.000,00 kn. Financirane su dvoje novine za kulturu: Vijenac sa 600.000,00 kn i Hrvatsko slovo s 400.000,00 kn. Najviše sufinanciranih časopisa odnosi se na područje književnosti (Republika, Književna Republika, Forum, Književna smotra, Osječka revija, Riječi, Književna Rijeka, Nova Istra, Poezija i drugi.) od kojih Most/The Bridge i Relations posebnu pozornost posvećuju prevođenju hrvatske književnosti na strane jezike. Druga područja kulture, osim književnosti, pokrivaju časopisi Kretanja, Kazalište, Oris, Kontura, Musica sacra, Hrvatski filmski ljetopis, Kvadrat i drugi.

Sufinancirano je i 18 elektroničkih publikacija 14 nakladnika u ukupnom iznosu od 675.000,00 kn. Naročito se mogu izdvojiti Moderna vremena info te elektroničke publikacije Kulturnog kluba opera.hr, filmovi.hr, plesnascena.hr, klasika.hr, kazaliste.hr, ali i elektroničke publikacije koje pokrivaju područje kulture nacionalnih manjina kao primjerice phralipen.hr.

Kako bi se izbjeglo dvostruko proračunsko financiranje pojedinih programa Ministarstvo kulture nije dodjeljivalo sredstva programima za koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo i osiguralo namjenska proračunska sredstva. Sve prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević, Nikola Petković i Katica Matković Mikulčić.