Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 19. Međunarodnoj izložbi arhitekture (Rok: 19. srpnja 2024.)


Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
objavljuje

JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu - 19. Međunarodnoj izložbi arhitekture


 
Uvod
 
Venecijanski bijenale ‒ 19. Međunarodna izložba arhitekture (19. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 10. svibnja do 23.studenog 2025., pod ravnanjem umjetničkog direktora Bijenala Carla Rattija.
 
Tema izložbe je Intelligens. Na mrežnim stranicama Bijenala dostupni su prezentacijski tekstovi koji definiraju teme izložbe, kao i kratko obrazloženje koncepcije umjetničkog direktora Bijenala Carla Rattija.
 
Venecijanski bijenale - Međunarodna izložba arhitekture smatra se najznačajnijim mjestom izlaganja i predstavljanja suvremene arhitektonske prakse i jedinstvena je prilika za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih arhitekata. Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta arhitekata i umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima.
 
Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata ovim putem raspisuje Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa. Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području arhitekture i urbanizma.
 
Prostor paviljona bit će odabran u dogovoru s arhitektom ili autorskim timom i kustosom izložbe.
 
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
  • Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju.
  • Kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene arhitektonske prakse te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodne važnosti.
  • Kandidati moraju dobro poznavati engleski jezik.
  • Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
  • Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe uz nužno obrazloženje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.
 
 
Dokumentacija potrebna za kandidiranje projekta
 
  • životopis kandidata za povjerenika
  • opis prijedloga koji sadrži: tekstualni dio (do 10 kartica) i vizualnu dokumentaciju
 
            a.         koncepcija
            b.         odnos predloženog koncepta i teme Bijenala
            c.         suglasnost svih uključenih autora projekata/koncepta
            d.         osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postava izložbe, transport)
            e.         vizualna dokumentacija
            f.          procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
                        - autorski honorari
                        - troškovi povjerenika i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni itd.)
                        - troškovi produkcije
                        - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                        - transport, montaža, demontaža
                        - tiskani materijali
                        - PR, uređivanje i vođenje internetske stranice i društvenih mreža
 
Kandidature se predaju u elektroničkom obliku (USB, we-transferom), preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture i medija, uz obavezu slanja maila na bijenale@min-kulture.hr kojim se Ministarstvo obavještava o načinu i vremenu predaje.
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
Rok predaje kandidature i objava rezultata
   
 
Povjerenstvo i kriteriji za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 19. Međunarodne izložbe arhitekture
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu - 19. Međunarodnoj izložbi arhitekture odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Povjerenstvo za odabir projekta u sastavu:

Tonči Čerina, arhitekt
Vjekoslav Gašparović, arhitekt, voditelj Stručnog savjeta UHA
Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra
Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture i medija
Karin Šerman, prof. dr.sc., Arhitektonski fakultet
 
 
Prilikom odlučivanja Povjerenstvo za odabir projekta Venecijanskog bijenala - 19. Međunarodne izložbe arhitekture rukovodit će se sljedećim kriterijima:
 
1. odnos predloženog projekta i teme Bijenala
2. životopis kandidata
3. prethodno iskustvo u vođenju projekata međunarodne važnosti
4. usklađenost sredstava traženih za produkcijske troškove s kvalitetom predloženog projekta
5. razina kritičkog promišljanja arhitektonske prakse i inovativnost pristupa.
 
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća.
 
Protokol postupka selekcije: pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljena uz rezultate Javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika Ministarstvo kulture i medija provest će pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 

Objava: 21. 6. 2024.